Последни новини

Снимки от откриване на учебната година във ФТС, 11.09.2017 г.

Уважаеми колеги,

можете да разгледате много снимки от откриването на учебната година в УАСГ и тържественото връчване на студентските книжки на

Read More

Кандидатстване за стипендии на фондация „Еврика“

За петнадесета поредна година стартира конкурсната кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“, включително за студенти

Read More

ВАЖНО !!! Променя се срокът за подаване на документи за кандидатстване в магистърска програма „Транспортно строителство“

Документи ще се подават в канцеларията на Факултета по транспортно строителство до 14:00 часа на 15.09.2017 г.. Документите за кандидатстване

Read More

ВАЖНО!!! До края на 09.2017 г. продължава записването на кандидат-студенти във ФТС

Уважаеми кандидат-студенти!

Можете да се запишете за студенти в УАСГ, в специалностите на Факултета по транспортно строителство през целия месец септември

Read More

Разписи на учебните занятия за задочно обучение, зимен семестър, 1-ви етап

В раздел „За студенти“ на сайта можете да намерите разписите за студентите от задочно обучение от всички курсове към инженерни

Read More

ВАЖНО!!!

Уважаеми кандидат-студенти!

Можете да кандидатствате за допълнителния прием на студенти в УАСГ и в специалностите на Факултета по транспортно строителство. Тези от Вас, които са завършили следно образование след 2008 г. и са имат оценка от Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) участват в класирането само с оценката от ДЗИ. Които са завършили средното си образование преди 2008 г. или  нямат оценка от ДЗИ, или желаят, могат да се явят на допълнителен изпит по математика.

Повече информация за начина на кандидатстване, необходими документи и важни дати можете да намерите в сайта на УАСГ или ТУК.

Специалностите на Факултета по транспортно строителство Ви дават възможност за сигурна и отлично заплатена професионална реализация в един от най-добре финансираните строителни сектори – транспортното строителство. Тези от Вас, които се запишат за оставащите места на новата бакалавърска специалност „Организация и управление на движението“, имат уникалния шанс да се реализират, както като строителни инженери, така и в структурите на МВР, свързани с контрола на пътното движение.

Дипломирането Ви като магистри-строителни инженери по Пътно или Железопътно строителство, Строителство на транспортни съоръжения, или като бакалаври-строителни инженери по Организация и управление на движението, Ви дава възможност да запишете всяка магистратура от другите инженерни факултети на УАСГ и по този начин да получите и друга желана строителна специалност.

 


Факултет по транспортно строителство

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Университетът по архитектура, строителство и геодезия е един от най-престижните университети в България и един от малкото в Европа, специализирани в създаването на високо квалифицирани строителни специалисти, намиращи реализация у нас и в чужбина. Факултетът по транспортно строителство, обучава специалисти в едни от най-бързо развиващите се и финансирани с преимущество от Европейския съюз, направления на икономиката – пътно и железопътно строителство и строителство на транспортни съоръжения.

Строителният инженер, обучаван по всички специалности на Факултета по транспортно строителство е СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – ДВЕ В ЕДНО. Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, летища, пристанища, да организира съвременните транспортни системи, а също така да проектира и изгражда  всякакви конструкции и сгради, включително небостъргачи и огромни търговски, бизнес и промишлени сгради. Нещо, което не всички умеят…

Обучението във Факултета по транспортно строителство е със срок 5 години за степен „Магистър – строителен инженер“ по следните специалности  – „Пътно строителство“ (редовно и задочно), „Железопътно строителство“ (редовно и задочно), „Строителство на транспортни съоръжения“ (редовно и задочно).

За срок 4 години и степен „Бакалавър – строителен инженер“ е обучението по специалността „Организация и управление на движението“ (редовно обучение), която е разработена от учебната 2017 – 2018 г., съвместно с Академията на МВР и която дава възможност за продължаване на обучението в магистърските програми на Академията на МВР, или за реализация като бакалавър в проектирането и строителството.

Ако владеете добре немски език,  желаете да получите магистърска диплома от Техническия университет във Виена или да работите като високо платен специалист  в елитните немски и австрийски строителни компании в България или чужбина, запишете нашата специалност „Транспортно строителство – немскоезично обучение“ за степен бакалавър!

Ако кандидатите са завършили други университети, при нас може да се запишат в съвременните магистратури по „Транспортно строителство“ (задочно обучение), „Геотехническо инженерство“ (редовно обучение) и  „Управление технологии в транспортната инфраструктура“ (задочно обучение), които откриват много нови възможности за реализация.

След завършване на висшето си образование, магистрите могат да продължат образованието си в желана докторска програма.

Всички наши дипломанти имат сигурна професионална реализация – в проектантски, строителни и консултантски фирми, в собствен бизнес, в държавната и местна изпълнителна власт, в органите на КАТ и ИА „Автомобилна администрация“….

Специалности

Транспортно строителство – редовно обучение

Магистър (MA) – редовно обучение

Транспортно строителство – задочно обучение

Магистър (MA) – задочно обучение

Ново! Организация и управление на движението – редовно обучение

Бакалавър (BA) – редовно обучение


Ново! Транспортно строителство и управление на инфраструктурата (немскоезично обучение) – редовно обучение

Бакалавър (BA) – редовно обучение

Ново!  Управление и технологии в транспортната инфраструктура – Магистратура – задочно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – задочно обучение

Транспортно строителство – Магистратура – задочно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура – редовно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – редовно обучение


Катедри

Геотехника

Транспортни съоръжения

Железници

Математика

Пътища

Обществени науки