Последни новини

Изложба на дипломни работи на випускници на ФТС

Изложба на дипломни работи на випускници на ФТС

На първия етаж във фоайето на новата сграда на УАСГ е открита изложба на дипломни проекти на випускници на ФТС.

Каним

Read More

Годишно общо събрание на Факултета по транспортно строителство

Годишно общо събрание на Факултета по транспортно строителство

Уважаеми колеги,

Годишното общо събрание на ФТС ще се проведе на 15.03.2018 г. (Четвъртък) от 15.30 ч. в зала 220 при

Read More

Разписи за редовно и задочно обучение – летен семестър 2017 – 2018 г.

Разписи за редовно и задочно обучение – летен семестър 2017 – 2018 г.

Уважаеми студенти!

В раздела „За студенти“ са публикувани разписите на Факултета по транспортно строителство за летен семестър на учебната 2017 –

Read More

Кандидатстване за магистърска програма „Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура“

Кандидатстване за магистърска програма „Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура“

Програмата е ориентира на към кандидати, завършили висше инженерно образование „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “

Read More


Факултет по транспортно строителство

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Университетът по архитектура, строителство и геодезия е един от най-престижните университети в България и един от малкото в Европа, специализирани в създаването на високо квалифицирани строителни специалисти, намиращи реализация у нас и в чужбина. Факултетът по транспортно строителство, обучава специалисти в едни от най-бързо развиващите се и финансирани с преимущество от Европейския съюз, направления на икономиката – пътно и железопътно строителство и строителство на транспортни съоръжения.

Строителният инженер, обучаван по всички специалности на Факултета по транспортно строителство е СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – ДВЕ В ЕДНО. Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, летища, пристанища, да организира съвременните транспортни системи, а също така да проектира и изгражда  всякакви конструкции и сгради, включително небостъргачи и огромни търговски, бизнес и промишлени сгради. Нещо, което не всички умеят…

Обучението във Факултета по транспортно строителство е със срок 5 години за степен „Магистър – строителен инженер“ по следните специалности  – „Пътно строителство“ (редовно и задочно), „Железопътно строителство“ (редовно и задочно), „Строителство на транспортни съоръжения“ (редовно и задочно).

За срок 4 години и степен „Бакалавър – строителен инженер“ е обучението по специалността „Организация и управление на движението“ (редовно обучение), която е разработена от учебната 2017 – 2018 г., съвместно с Академията на МВР и която дава възможност за продължаване на обучението в магистърските програми на Академията на МВР, или за реализация като бакалавър в проектирането и строителството.

Ако владеете добре немски език,  желаете да получите магистърска диплома от Техническия университет във Виена или да работите като високо платен специалист  в елитните немски и австрийски строителни компании в България или чужбина, запишете нашата специалност „Транспортно строителство – немскоезично обучение“ за степен бакалавър!

Ако кандидатите са завършили други университети, при нас може да се запишат в съвременните магистратури по „Транспортно строителство“ (задочно обучение), „Геотехническо инженерство“ (редовно обучение) и  „Управление технологии в транспортната инфраструктура“ (задочно обучение), които откриват много нови възможности за реализация.

След завършване на висшето си образование, магистрите могат да продължат образованието си в желана докторска програма.

Всички наши дипломанти имат сигурна професионална реализация – в проектантски, строителни и консултантски фирми, в собствен бизнес, в държавната и местна изпълнителна власт, в органите на КАТ и ИА „Автомобилна администрация“….

Специалности

Транспортно строителство – редовно обучение

Магистър (MA) – редовно обучение

Транспортно строителство – задочно обучение

Магистър (MA) – задочно обучение

Ново! Организация и управление на движението – редовно обучение

Бакалавър (BA) – редовно обучение


Ново! Транспортно строителство и управление на инфраструктурата (немскоезично обучение) – редовно обучение

Бакалавър (BA) – редовно обучение

Ново!  Управление и технологии в транспортната инфраструктура – Магистратура – задочно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – задочно обучение

Транспортно строителство – Магистратура – задочно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура – редовно обучение

Магистратура (MA) за бакалаври и магистри – редовно обучение


Катедри

Геотехника

Транспортни съоръжения

Железници

Математика

Пътища

Обществени науки