ВАЖНО!!! До края на 09.2017 г. продължава записването на кандидат-студенти във ФТС

Уважаеми кандидат-студенти!

Можете да се запишете за студенти в УАСГ, в специалностите на Факултета по транспортно строителство през целия месец септември 2017 г. Тези от Вас, които са издържали Държавните зрелостни изпити (ДЗИ) участват в класирането само с оценката от ДЗИ. Тези, които нямат оценка от ДЗИ или желаят, могат да се явят на допълнителен изпит, информация за който можете да намерите в сайта на УАСГ.

Специалностите на Факултета по транспортно строителство Ви дават възможност за сигурна и отлично заплатена професионална реализация в един от най-добре финансираните строителни сектори – транспортното строителство. Тези от Вас, които се запишат за оставащите места на новата бакалавърска специалност „Организация и управление на движението“, имат уникалния шанс да се реализират, както като строителни инженери, така и в структурите на МВР, свързани с контрола на пътното движение.

Дипломирането Ви като магистри-строителни инженери по Пътно или Железопътно строителство, Строителство на транспортни съоръжения, или като бакалаври-строителни инженери по Организация и управление на движението, Ви дава възможност да запишете всяка магистратура от другите инженерни факултети на УАСГ и по този начин да получите и друга желана строителна специалност.

0