Разписи на учебните занятия за задочно обучение, зимен семестър, 1-ви етап

В раздел „За студенти“ на сайта можете да намерите разписите за студентите от задочно обучение от всички курсове към инженерни факултети на УАСГ, за зимен семестър на учебната 2017 – 2018 г., 1-ви етап.

ВАЖНО!!!

Учебните занятия за студентите-задочници от I-ви и II-ри курс – всички инженерни специалности започват от 28.08.2017 г.

Учебните занятия за студентите от III-ти курс, специалности ТС – ПС, ЖС и СТС, започват от 27.08.2017 г.

0