Уважаеми колеги, на тази страница ще намерите полезна за Вас информация.

Проверете реалния си студентски статус!

Можете да проверите актуалния си студентски статус в регистъра на МОН тук…

От това дали реално сте записани за студенти зависят изключително много неща за Вашето следване. По тази причина е полезно в началото на всеки семестър да проверявате реалния си студентски статус.

Може би тук ще намерите подходяща за Вас работа, докато сте студент!

Непълно работно време, в гр. София, подходяща за студенти, обяви от последните 3 дни…

 

Разписи на учебните занятия за студенти задочно обучение, зимен семестър, 1-ви и 2-ри етап на учебната 2017 – 2018 г.

ВАЖНО!!!

Разпис за специалности ССС, ВК, ХТС, ХМС – задочно обучение, от I-ви до  III-ти курс, Зимен семестър, 2-ри етап на учебната 2017 – 2018 година.

Учебните занятия за студентите-задочници от I-ви, II-ри и III-ти курс – Зимен семестър, 2-ри етап започват официално от 02.01.2018 г. Моля, обърнете внимание, че има вариации в началото и края на присъственото обучение за различните инженерни специалности. До края на II-ри курс задочното обучение на студентите от всички инженерни специалности се провежда съвместно.

Разпис за специалности ТС – ПС, ЖС и СТС – задочно обучение, III-ти курс, зимен семестър,1-ви етап на 2017 – 2018 г.

Разпис за специалности ТС – ПС, ЖС и СТС – задочно обучение, III-ти курс, зимен семестър,2-ри етап на 2017 – 2018 г.

Учебните занятия за студентите от III-ти курс, Зимен семестър, 2-ри етап, за специалности ТС – ПС, ЖС и СТС, започват от 08.01.2017 г.

 

Важно!!! Студентска анкета за оценяване на преподавателите.

Уважаеми колеги – студенти !

Дойде денят и Вие да оцените нас – преподавателите.

От тук  можете да изтеглите анкетна карта в .pdf формат, чрез която можете оцените своите преподаватели. С една анкетна карта може да бъде дадена оценка за начина на преподаване и отношението към Вас на няколко преподавателя, като най-добре е да включите тези, които Ви обучават сега – през летния семестър.

Към картата са дадени подробни инструкции за попълване и оценяване, като .pdf файлът е „жив“, т. е. в него има готови полета, които Ви подсказват какво да попълните. За да могат да работят електронните форми в анкетата, първо трябва да изтеглите .pdf файла и да го запишете на Вашия компютър или в „облака“, който ползвате, а след това да го отворите с подходяща програма за четене на .pdf файлове, например Adobe Acrobat Reader. Ако отворите файла с анкетата директно през Интернет-браузъра си, електронните полета не работят и не могат да се попълват.

Попълнената анкета трябва да запишете, като в името на файла е добре да включите факултета и курса, в който се обучавате – без Вашето име. Попълнената анкета се изпраща на имейла на Студентски съвет на УАСГ: stud_adm@uacg.bg.

Анонимността Ви е гарантирана от Студентски съвет, въз основа на Правилника за атестация на преподавателите!

Надяваме се да сте обективни, когато ни оценявате и да пишете по-малко слаби оценки 🙂

Студентска анкетна карта за оценяване на преподавателите

Проверете здравните си осигуровки!

Можете да проверите реалното състояние на здравните си осигуровки тук…

Важна информация за здравното осигуряване на студентите!

Съгласно българското законодателство всички български студенти, без значение в коя държава се обучават, които са редовна форма на обучение и до навършване на 26-та си годишнина, са осигурени за сметка на държавния бюджет.  Това обаче не се отнася за тези от Вас, които работят по трудов договор, независимо, че са записани за студенти – редовно обучение. В този случай сте задължени да декларирате в Университета, че започвате работа по трудов договор и тогава здравното Ви осигуряване за сметка на държавния бюджет се спира. То трябва да бъде поето от Вашия работодател, за времетраенето на трудовия договор.

Не крийте от Университета, че сте започнали работа на редовен трудов договор, тъй като това се установява много лесно и при разкриването му подлежите на съдебно преследване за връщане на неправомерно получените здравни осигуровки от държавния бюджет.

Ако напуснете работа и все още сте редовен студент, пак декларирате в Университета, че не работите и здравното Ви осигуряване се поема отново от държавния бюджет до завършване на следването Ви или до навършване на 26 – годишна възраст. Тъй като има много некоректни работодатели, които не внасят осигуровки на работниците си, може да се окаже, че през времето, докато сте работили не сте осигурявани нито от работодателя, нито от държавния бюджет. Тогава ще се наложи да си плащате за всички здравни услуги, докато не бъдат внесени всички дължими здравни осигуровки. Разбира се, вината не е Ваша, че работодателят Ви може да е бил некоректен и да не е внасял дължимите здравни осигуровки, но това е добре да се разбере навреме и ако се наложи да предупредите или осъдите некоректния работодател. Затова е препоръчително периодично да проверявате здравноосигурителния си статус.

Учениците до 18-годишна възраст и до завършване на средно образование, но не по-късно от навършване на 22-годишна възраст, също са осигурени за сметка на държавния бюджет. В диапазона юли – септември, след завършване на средното училище и преди да бъдат приети за студенти, младежите не са осигурени за сметка на държавния бюджет, защото не попадат в нито една от двете категории – не са нито ученици, нито все още студенти. За този период бъдещите студенти, ако не са осигурени на друго основание, трябва сами да платят здравноосигурителните си вноски.