Обучението по транспортно строителство ще стартира от следващата учебна 2018 – 2019 година и ще се провежда по програма, съгласувана с Технически университет – гр. Виена, Австрия. Учебният процес е на немски език, като студентите завършват степен „бакалавър – строителен инженер“ в УАСГ (4 годишен срок на обучение), след което по желание могат да запишат магистратура в ТУ – Виена или в УАСГ.

Завършилите тази специалност студенти са едни от най-търсените инженери в множеството елитни немски и австрийски строителни фирми в България или чужбина.

Учебен план на специалността