Транспортна конференция “Инициатива “Три морета” – единство, иновации, свързаност”

На 08.06.2021 г. в хотел “Балкан”, в гр. София, се проведе транспортната конференция “Инициатива “Три морета” – единство, иновации, свързаност”,…

Read More

ВРЪЧИХМЕ ДИПЛОМИТЕ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ – ИНЖЕНЕРИ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО, ВИПУСК 2020

На 29.10.2020 г. Факултетът по транспортно строителство връчи дипломите на своите випускници – инженери по транспортно строителство. На добър час,…

Read More

Приключи XIII национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

От 1 до 3 октомври, в Несебър, за тринадесети път, при перфектна организация, се проведе традиционната национална конференция с международно…

Read More

Връчване на студентските книжки на първокурсниците във Факултета по транспортно строителство

Уважаеми първокурсници от Факултета по транспортно строителство,На 21.09.2020 г. от 13 ч. в зала 220 ще се проведе тържествено връчване…

Read More


Присъединете се към страницата на ФТС във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/fte.uacg/

Специалности

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника