Професор Роналд Блаб от ТУ-Виена – Почетен доктор на Университета по Архитектура, строителство и геодезия

 На 01.12.2023 г. се състоя Тържествен Академичен съвет на УАСГ, на който с почетното звание “Доктор хонорис кауза” бе удостоен…

Read More

Тържествено дипломиране на випускниците на УАСГ и ФТС

На 13.11.2023 г. в Аула Максима на УАСГ се проведе тържество, послучай дипломирането на випускниците на УАСГ. Нашите колеги -…

Read More

Тържествено откриване на учебната година в УАСГ и ФТС

На 18.09.2023 г. в препълнената Аула Максима на УАСГ тържествено беше открита новата учебна година в УАСГ. Студентите бяха поздравени…

Read More

ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА 80 ГОДИНИ УАСГ

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и приятели на УАСГ, Официалното събрание, послучай 80 годишния юбилей на УАСГ, ще се проведе на…

Read More


Присъединете се към страницата на ФТС във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/fte.uacg/

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение



Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


 


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство – редовно и задочно обучение

Земна и скална механика – редовно и задочно обучение



КАТЕДРИ

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника