Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студентиот ромски произход за…

Read More

КОНКУРС ЗА ЛОГО И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

Факултетът по транспортно строителство към УАСГ обявява КОНКУРС ЗА ЛОГО И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА Избраните проекти ще бъдат използвани за…

Read More

11.03.2020, сряда – Ден на НКЖИ в УАСГ – Отменено!

Уважаеми колеги, Поради въведените мерки в УАСГ във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19 и грипни вируси, събитието се отменя…

Read More

Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

На 03.12.2019 г. видният български специалист в областта на земната механика, проф. д. т. н. Божидар Божинов, беше удостоен с…

Read More


Факултетът по транспортно строителство  обявява

КОНКУРС ЗА ЛОГО И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА

Повече информация ще намерите тук…

Специалности

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника