Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

На 03.12.2019 г. видният български специалист в областта на земната механика, проф. д. т. н. Божидар Божинов, беше удостоен с…

Read More

В УАСГ тържествено беше открит новият учебно-изследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“

В УАСГ тържествено беше открит новият учебно-изследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“

На 04.10.2019 г. в УАСГ тържествено беше открита новият учебно-изследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ на…

Read More

УАСГ и Факултетът по транспортно строителство откриха новата учебна година

УАСГ и Факултетът по транспортно строителство откриха новата учебна година

Днес УАСГ официално откри новата учебна година. Тържеството се състоя в препълнената Аула Максима. Приветствия към студентите и преподавателите поднесоха…

Read More

На 24.04.2019 г. се дипломираха випускници на ФТС

На 24.04.2019 г. се дипломираха випускници на ФТС

На 24.04.2019 г. във Факултета по транспортно строителство се проведе тържествено връчване на дипломите на нашите нови колеги – инженери…

Read More


Специалности

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника