11.03.2020, сряда – Ден на НКЖИ в УАСГ – Отменено!

11.03.2020, сряда – Ден на НКЖИ в УАСГ – Отменено!

Уважаеми колеги, Поради въведените мерки в УАСГ във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19 и грипни вируси, събитието се отменя…

Read More

Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

На 03.12.2019 г. видният български специалист в областта на земната механика, проф. д. т. н. Божидар Божинов, беше удостоен с…

Read More

В УАСГ тържествено беше открит новият учебно-изследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“

В УАСГ тържествено беше открит новият учебно-изследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“

На 04.10.2019 г. в УАСГ тържествено беше открита новият учебно-изследователски център „Безопасни пътища“ към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ на…

Read More

УАСГ и Факултетът по транспортно строителство откриха новата учебна година

УАСГ и Факултетът по транспортно строителство откриха новата учебна година

Днес УАСГ официално откри новата учебна година. Тържеството се състоя в препълнената Аула Максима. Приветствия към студентите и преподавателите поднесоха…

Read More


Специалности

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника