Практика в пристанище “Бургас – Изток” на 10 – 11.04.2024

На 10 и 11.04.2024 г. преподаватели от ФТС и студенти от специалност “Транспортно строителство” посетиха пристанищен терминал “Бургас – Изток”….

Read More

Успешно дипломиране на първия съвместен между АМВР и УАСГ випуск магистри по безопасност на пътното движение

От 26.03.2024 г. до 28.03.2024 г. във Факултета по пожарна безопасност и защита на населението към АМВР и във Факултета…

Read More

Професор Роналд Блаб от ТУ-Виена – Почетен доктор на Университета по Архитектура, строителство и геодезия

 На 01.12.2023 г. се състоя Тържествен Академичен съвет на УАСГ, на който с почетното звание “Доктор хонорис кауза” бе удостоен…

Read More

Тържествено дипломиране на випускниците на УАСГ и ФТС

На 13.11.2023 г. в Аула Максима на УАСГ се проведе тържество, послучай дипломирането на випускниците на УАСГ. Нашите колеги -…

Read More


Присъединете се към страницата на ФТС във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/fte.uacg/

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучениеМагистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


 


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство – редовно и задочно обучение

Земна и скална механика – редовно и задочно обучениеКАТЕДРИ

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника