Тържествено откриване на учебната година в УАСГ и ФТС

На 18.09.2023 г. в препълнената Аула Максима на УАСГ тържествено беше открита новата учебна година в УАСГ. Студентите бяха поздравени…

Read More

ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА 80 ГОДИНИ УАСГ

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и приятели на УАСГ, Официалното събрание, послучай 80 годишния юбилей на УАСГ, ще се проведе на…

Read More

Във ФТС започна обучението по магистърска програма “Безопасност на пътното движение”

Започнаха занятията по новата матистърска програма “Безопасност на пътното движение”, разработена съвместно от АМВР и УАСГ. Програмата предизвика голям интерес…

Read More

Ден на геотехникатата в УАСГ – 03.10 от 10.00 ч, в зала 230

На 03.10.2022 г, от 10.00 часа, в зала 230, ще се проведе “Ден на Геотехниката в УАСГ”. В рамките на…

Read More


Присъединете се към страницата на ФТС във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/fte.uacg/

 

СПЕЦИАЛНОСТИ

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучениеМагистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


 


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство – редовно и задочно обучение

Земна и скална механика – редовно и задочно обучениеКАТЕДРИ

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника