Наградихме победителите в конкурса за лого и презентация на ФТС

На 26.06.2020 в деканата на Факултета по транспортно строителство бяха връчени наградите на победителите в конкурса за лого и презентация…

Read More

Подаване на документи за участие в класирането по специалности в УАСГ

Уважаеми кандидат-студенти, От 22.06 до 03.07.2020 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София се подават документи за класиране…

Read More

ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ЛОГО И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

Факултетът по транспортно строителство има удоволствието да съобщи, че Комисията по оценка на предложенията определи победителите в конкурса за лого…

Read More

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студентиот ромски произход за…

Read More


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!

Уважаеми кандидат-студенти,

От 22.06 до 03.07.2020 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София се подават документи за класиране по специалности.

За да бъдете записани за студенти и да участвате в класирането за избраната от Вас специалност “Транспортно строителство”, трябва да знаем Вашия успех от средното образование и за целта трябва да подадете в УАСГ необходимите документи до 03.07.2020 г.

Своите документи може да подадете лично, като посетите УАСГ – Ректорат, ет. 2, зала 225  (работно време 9.00 – 16.00 ч, събота и неделя 9.00 – 15.00 ч) или и онлайн, на имейл адрес: ksk2020@uacg.bg

Необходимите формуляри за онлайн записване за участие в класирането можете да намерите на сайта на УАСГ (Тук… ), а актуализиран график за подаване на документите е публикуван също на сайта на УАСГ (Тук…).

Предстои Ви да изживеете прекрасни години като студенти в специалност “Транспортно строителство”, след което ще имате сигурна, високо платена, интересна и предизвикателна работа.

Информация по всички интересуващи Ви въпроси, можете да получите и на телефон 0884 068 133.

Специалности

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника