Последни новини

Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Министерството на образованието и науката публикува списък с държави, в които могат да се обучават наши студенти и докторанти, както…

Read More

Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция с международно участие по транспортна инфраструктура. Тази година конференцията се проведе в гр. Несебър, в хотелски…

Read More

Студентски стипендии на фондация „Еврика“ за учебната 2018-2019 г.

Студентски стипендии на фондация „Еврика“ за учебната 2018-2019 г.

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно…

Read More

Откриване на новата учебна година в УАСГ и ФТС

Откриване на новата учебна година в УАСГ и ФТС

Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното откриване на учебната 2018/2019 г. на…

Read More


Факултет по транспортно строителство

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Университетът по архитектура, строителство и геодезия е един от най-престижните университети в България и един от малкото в Европа, специализирани в създаването на високо квалифицирани строителни специалисти, намиращи реализация у нас и в чужбина. Факултетът по транспортно строителство, обучава специалисти в едни от най-бързо развиващите се и финансирани с преимущество от Европейския съюз, направления на икономиката – пътно и железопътно строителство и строителство на транспортни съоръжения.

Строителният инженер, обучаван по всички специалности на Факултета по транспортно строителство е СТРОИТЕЛЕН ИНЖЕНЕР – ДВЕ В ЕДНО. Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, летища, пристанища, да организира съвременните транспортни системи, а също така да проектира и изгражда  всякакви конструкции и сгради, включително небостъргачи и огромни търговски, бизнес и промишлени сгради. Нещо, което не всички умеят…

Обучението във Факултета по транспортно строителство е със срок 5 години за степен „Магистър – строителен инженер“ по следните специалности  – „Пътно строителство“ (редовно и задочно), „Железопътно строителство“ (редовно и задочно), „Строителство на транспортни съоръжения“ (редовно и задочно).

За срок 4 години и степен „Бакалавър – строителен инженер“ е обучението по специалността „Организация и управление на движението“ (редовно обучение), която дава възможност за продължаване на обучението в магистърските програми на Академията на МВР, или за реализация като бакалавър в проектирането и строителството.

Ако владеете добре немски език,  желаете да получите магистърска диплома от Техническия университет във Виена или да работите като високо платен специалист  в елитните немски и австрийски строителни компании в България или чужбина, запишете нашата специалност „Транспортно строителство – немскоезично обучение“ за степен бакалавър!

Ако кандидатите са завършили други университети, при нас може да се запишат в съвременните магистратури по „Транспортно строителство“ (задочно обучение), „Геотехническо инженерство“ (редовно обучение) и  „Управление технологии в транспортната инфраструктура“ (задочно обучение), които откриват много нови възможности за реализация.

След завършване на висшето си образование, магистрите могат да продължат образованието си в желана докторска програма.

Всички наши дипломанти имат сигурна професионална реализация – в проектантски, строителни и консултантски фирми, в собствен бизнес, в държавната и местна изпълнителна власт, в органите на КАТ и ИА „Автомобилна администрация“….

Специалности

Бакалавърски програми – редовно обучение

Организация и управление на движението – Бакалавър – редовно обучение

Транспортно строителство и управление на инфраструктурата (немскоезично обучение) – Бакалавър – редовно обучение


Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника