Катедра „Математика“ е основен организатор на 13-та международна математическа олимпиада за студенти от югоизточна Европа – SEEMOUS 2019  

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ЧЕСТ НА 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА  ПРОФ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ЧЕСТ НА 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

На 14.05.2019 г. се навършват 100 години от рождението на проф. Георги Стефанов Стефанов. Проф. Стефанов е завършил І-ва Софийска…

Read More

Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Министерството на образованието и науката публикува списък с държави, в които могат да се обучават наши студенти и докторанти, както…

Read More

Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция с международно участие по транспортна инфраструктура. Тази година конференцията се проведе в гр. Несебър, в хотелски…

Read More

Студентски стипендии на фондация „Еврика“ за учебната 2018-2019 г.

Студентски стипендии на фондация „Еврика“ за учебната 2018-2019 г.

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно…

Read More


Специалности

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника