Приключи XIII национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

От 1 до 3 октомври, в Несебър, за тринадесети път, при перфектна организация, се проведе традиционната национална конференция с международно…

Read More

Връчване на студентските книжки на първокурсниците във Факултета по транспортно строителство

Уважаеми първокурсници от Факултета по транспортно строителство,На 21.09.2020 г. от 13 ч. в зала 220 ще се проведе тържествено връчване…

Read More

Заповед за присъствени учебни занятия в УАСГ от 02.09.2020 г.

Заповед на Ректора на УАСГ, относно учебните занятия за новата 2020 – 2021 учебна година можете да намерите тук… Присъствените…

Read More

Наградихме победителите в конкурса за лого и презентация на ФТС

На 26.06.2020 в деканата на Факултета по транспортно строителство бяха връчени наградите на победителите в конкурса за лого и презентация…

Read More


Присъединете се към страницата на ФТС във Фейсбук на адрес: https://www.facebook.com/fte.uacg/

Специалности

Магистърски програми след средно образование – редовно и задочно обучение

Транспортно строителство – Магистър – редовно обучение

Транспортно строителство – Магистър – задочно обучение


Магистърски програми за бакалаври и магистри

Транспортно строителство – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура – Магистратура за бакалаври и магистри – задочно обучение

Геотехническо инженерство – Магистратура за бакалаври и магистри – редовно обучение


Докторски програми

Проектиране, строителство и поддържане на улици, автомобилни пътища и съоръжения – редовно и задочно обучение 

Транспортни съоръжения – редовно и задочно обучение 

Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 


Земна основа, фундиране и подземно строителство 

Земна и скална механика


Катедри

Пътища и транспортни съоръжения

Железници

Математика


Обществени науки

Геотехника