На тази страница ще намерите новини за алумни (възпитаници) на Факултета по транспортно строителство, за техните успехи и развитие. Тук ще публикуваме и обяви за работа за строителни инженери.

Изявени наши възпитаници

Проф. д. ик. н. Николай Михайлов

Проф. Николай Михайлов е ръководител на катедра “Пътища” към ФТС от 2012 г. и Председател на Съвета на директорите на „Трейс Груп Холд” АД от 2003 г. Завършва Строителния техникум в Стара Загора, а след това продължава обучението си в Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност „Пътно строителство”. След това  пак в УАСГ  специализира „Проектиране и строителство на летища и автомагистрали”, като защитава докторската си дисертация през 1991 г. През 1993 г. завършва  Икономическия университет във Варна,  специалност „Мениджмънт и стопански бизнес”. Допълнително специализира „Бизнес и управление на стопанския процес” в Австрийската стопанска камара. От 2001 г. е доцент, а от 2011 г. професор в катедра “Пътища” към Факултета по транспортно строителство на УАСГ. През 2016 г. става доктор на икономическите науки. Води лекции по дисциплините „Съвременни технологии на строителството на пътища” и „Строителство на автомобилни пътища”.

Личен блог на проф. д. ик. н. Николай Михайлов

 

Инж. Спас Попниколов

Инж. Спас Попниколов завършва УАСГ през 1997 със специалност „Строителен инженер по Транспортно строителство“. От 1993 до 2003 г. ръководи строителни обекти в частния сектор. Между 2003 и 2007 г. работи като държавен експерт в Дирекция „Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт“ към Министерството на регионалното развитие и благоустройството. През 2008 г. учредява инженерно-консултантска фирма, която ръководи до 2017 г. От 27 януари до 4 май 2017 г. е министър на регионалното развитие и благоустройството.

Инж. Лазар Лазаров

Инж. Лазар Лазаров е завършил “Транспортно строителство”, специализация “Пътно строителство” през  1995 г. Започва работа като водещ инженер по асфалтополагане в автомагистрала „Хемус“ ЕООД. От 1995 г. до 2007 г. е научен сътрудник III и II степен, а от 2007 г. до 2010 г. е директор на Централен институт за пътни технологии, национални и европейски норми и стандарти. От 2010 г. е член на Управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура, а в периода 2011 – 2013 г. и 2014 – 2016 г. е Председател на УС на АПИ до 01.12.2016 г. Носител е на  награда „Инженер на годината“ за 2015 г. на Сдружението на пътните инженери и консултанти (СПИК).

Инж. Румен Александров

Инж. Румен Александров е главен инженер в отдел “Инвестиции и механизация” на Национална Компания Железопътна Инфраструктура (НКЖИ). Завършил е специалност “Транспортно строителство”, специализация  “Железопътно строителство” през 1997 г.

 

Инж. Радослав Вишанов

Инж. Радослав Вишанов завършва УАСГ през 2009 г., специалност „Строителство на транспортни съоръжения”. През 2013 г. се присъединява към екипа на HTI България, където отговаря за стратегическото развитие и представяне в направление „Пътна инфраструктура”.
В момента заема длъжността Продуктов мениджър „Геосинтетични материали” и работи усилено за налагане на българския строителен пазар на иновативни и дълготрайни, качествени решения в областта на в транспортна инфраструктура и екология.