Важно!!! Студентска анкета за оценяване на преподавателите

Уважаеми колеги – студенти !

От тук  можете да изтеглите анкетна карта в .pdf формат, чрез която можете оцените своите преподаватели. С една анкетна карта може да бъде дадена оценка за начина на преподаване и отношението към Вас на няколко преподавателя, като най-добре е да включите тези, които Ви обучават сега – през летния семестър.

Към картата са дадени подробни инструкции за попълване и оценяване, като .pdf файлът е “жив”, т. е. в него има готови полета, които Ви подсказват какво да попълните. За да могат да работят електронните форми в анкетата, първо трябва да изтеглите .pdf файла и да го запишете на Вашия компютър или в “облака”, който ползвате, а след това да го отворите с подходяща програма за четене на .pdf файлове, например Adobe Acrobat Reader. Ако отворите файла с анкетата директно през Интернет-браузъра си, електронните полета не работят и не могат да се попълват.

Попълнената анкета трябва да запишете, като в името на файла е добре да включите факултета и курса, в който се обучавате – без Вашето име. Попълнената анкета се изпраща на имейла на Студентски съвет на УАСГ: stud_adm@uacg.bg.

Анонимността Ви е гарантирана от Студентски съвет, въз основа на Правилника за атестация на преподавателите!

Възползвайте се от правото си да изкажете своето обективно мнение за начина на работа на Вашите преподаватели!

Надяваме се да сте активни сте обективни, когато ни оценявате и да пишете по-малко слаби оценки 🙂

Добре би било да попълвате и изпращате анкетата всеки семестър, когато имате време и възможност.

Студентска анкетна карта за оценяване на преподавателите

0