Годишно общо събрание на Факултета по транспортно строителство

Уважаеми колеги,

Годишното общо събрание на ФТС ще се проведе на 15.03.2018 г. (Четвъртък) от 15.30 ч. в зала 220 при следния Дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Декана на ФТС.
  2. Попълване на квотата на студентите в състава на Факултетния съвет на ФТС.
  3. Обсъждане и гласуване на отчетния доклад.
  4. Разни.

Покана за общото събрание на ФТС.

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 03.2017 – 03.2018 г.

0