Дванадесетокласници и учители от ПГАСГ „Кольо Фичето“ – Бургас гостуваха на „Трейс Груп Холд“ АД и УАСГ

По инициатива на Даниела Симеонова, директор на ПГ по Архитектура, строителство и геодезия „ Кольо Фичето“, Бургас и проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, ръководител на Катедра „Пътища“ в УАСГ и председател на НС на „Трейс Груп Холд“ АД се проведе тридневен практически семинар  за ученици и учители в София и Р Сърбия. В столицата участниците се запознаха на терен с изграждането на метростанции 5 и 6 и строителството на тунелния участък между тях. инж. Христо Грозданов, един от ръководителите на обекта от „Трейс Груп Холд“ АД представи на бургаските гости и метростанция 8 , при която се изпълнява строителство по нов австрийски метод. Учители и ученици, от различни специалности в професионалната гимназия – транспортно строителство, ВиК, геодезия и архитектура провокирани от мащабите на строителството, изграждането на шлицови стени, вентилацията в тунела, наличието на вода и т.н. зададоха множество въпроси към младия инженер, възпитаник на УАСГ.

По-късно учениците се запознаха с възможностите за обучение във Висшето училище, което ще чества 75 години от началото на инженерно строително образование в България. Заместник деканите на Транспортен факултет проф. д-р инж. Дарина Нитова и доц. д-р инж. Ивайло Иванов представиха различните катедри, условията за кандидатстване и прием в УАСГ, както и предимствата на висшето училище. Проф. Михайлов провокира присъстващите с  въпроса:“ Какъв превод бихте направили на строителен език на абревиатурата ЦСКА? Всеки четвъртокурсник в Университета знае отговора, категоричен бе професора и разкри формулата на успеха за изграждането на един строителен обект: Цена, Срок, Качество, Алтернатива ( нововъведения, решаване на ситуации…). Проф. Михайлов представи на младите хора предимството на българското инженерно образование и последващите възможности за развитие на специалистите в български строителни компании.

Практическият семинар се пренесе в съседна Сърбия, където Трейс изгражда един от най- големите инфраструктурни обекти „Строителство на магистрала Е75, участък Гърделица- Царичина долина, ЛОТ 2“ . Техни домакини бяха изпълнителният и финансов директор на „Трейс ПЗП Враня“- инж. Предраг Спасов и Теодор Одрински. Строителството на магистралния участък в долината на р. Южна Морава е интересно от инженерна гледна точка и е истинско  предизвикателство: директното трасе на бъдещата магистрала се развива в силно пресечен планински терен, в долината на реката, като успоредно на нея преминава и електрифицирана еднопътна жп линия, както и двулентов главен път Е 75.

В участък от 1400 м съществуващото трасе на главен път Е75 се измества, изграждат се  подпорни и укрепителни стени. Преди старта на строителните работи, за да бъде осигурен достъпа до обекта, бе необходимо да се изградят три временни преминавания на р. Южна Морава, всяко с дължина около 30 м, както и да се изградят временни преминавания на жп линията с жп прелези. На следващия ден бургаските ученици и техните учители преминаха по паралелния път Пирот- Бела Паланка и по участък от магистралата Белград- Димитровград, изградени от „Трейс Груп Холд“, техен гид бе  инж. Зоран Цветкович, от „Трейс ПЗП Ниш“.

Попитахме дванадесетокласничките Деница и Ани какво биха разказали на своите съученици: „Видяхме много неща които ни впечатлиха, съоръженията са много сложни за изпълнение, на място се леят колони, правят се подпорни стени, извършват се насипи, изкопи… Очаровани сме от това ,как всичко се изпълнява по план и ,че българска фирма  строи толкова мащабни и сложни проекти. Трасето от магистралата Гърделица- Царичина Долина е много впечатляващо“. Коментарът на учителите :

Нина Стоянова – преподавател по транспортно строителство в гимназия „Кольо Фичето:“

Много силно сме впечатлени от организацията и използваните  технологии, от изпълнението на обектите, които изгражда Трейс – в екстремни терени с голям обем укрепителни мероприятия, на Гърделица – дължината и конструкцията и броя мостови съоръжения е нещо, което не се прави често. Много сме впечатлени и от перфектната организация на строителните площадки и качеството на строително-монтажни дейности. Очаровани сме от гостоприемството ви и желанието да предадете вашия водещ професионален опит в строителството на пътища и магистрали.“

Росанка Джанкова – преподавател по конструкции високо строителство:

„Децата видяха заготовка на армировъчни скелети за предварително напрегнати греди с различна дължина, максимална 49 м. 2 км от трасето на Гърделица е с мостова конструкция, а 3 км земни работи, насипи, укрепвания на скатовете, с анкери при максимална височина 50 м и хоризонтална проекция 30 м. Това беше много интересно и впечатляващо. Много сме доволни от обясненията на строителните инженери на съответните участъци.“

УАСГ, съвместно с българските строителни компании, организира за ученици практически семинари, а за амбициозните,  предприемчиви, и мотивирани за инженерството  млади таланти се предлагат  стажантски програми- краткосрочни, летни и едногодишни стажове, за които не се изисква опит; стипендии с възможности за обучение и придобиване на практически умения в български  компании, стипендии за дипломанти.

0