Меморандум за сътрудничество между УАСГ и HTI

На 09.03.2017 г. тържествено бе подписан меморандум за сътрудничество между представителството на немската компания HTI в България и УАСГ, представляван от зам. ректора по Учебна дейност, качество и акредитация – проф. д-р Славейко Господинов. Меморандумът създава възможност за участие на специалисти от компанията в обучението на студентите, чрез представяне на водещи строителни технологии и материали. Студенти от УАСГ могат да стажуват в компанията и да ползват нейния богат опит. На срещата специалисти HTI – България представиха дейността на компанията в България и по света, както и високо технологични строителни продукти. Меморандумът е подписан по инициатива на ръководителя катедра “Пътища” към ФТС – проф. д ик. н. Николай Михайлов.

0