Министри в служебното правителство от УАСГ

С указ на Президента на Република България, на 27.01.2017 г. беше назначено служебно правителство. Двама от служебните министри са възпитаници на нашия Университет.

Доц. Ирина Костова – служебен министър на околната среда и водите

Доц. д-р Ирина Костова е Декан на Хидротехническия факултет. През 1982 г. се дипломира като строителен инженер по водоснабдяване и канализация във Висшия институт по архитектура и строителство, а през 1988 г. защитава докторска степен.През 1997 г. специализира в Центъра за изследване на водите VITUKI, Будапеща, Унгария. Член е на Управителния съвет на Българската асоциация по водите и на Висшия консултативен съвет по водите към Министерството на околната среда и водите.

Инж. Спас Попниколов – служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Инж. Спас Попниколов е възпитаник на Факултета по транспортно строителство, като се дипломира през 1997 г. От 1997 до 2003 г. е управител, ръководител строителство и ръководител обекти в частни компании. От 2003 до 2007 г. работи в МРРБ като Държавен експерт в Дирекция “Благоустройство, инженерна инфраструктура и ландшафт” и в Звеното за Изпълнение на Проекти по програма ФАР. От 2008 до 2017 е управител на консултантска фирма в областта на инфраструктурното строителство.

Факултетът по транспортно строителство пожелава на новите служебни министри да са здрави, да имат куража и силата да променят към добро това, което могат и мъдростта да приемат онова, което не успеят да променят. Успех, колеги!

 

0