Тук представяме хора и компании, които безкористно помагат на нашия факултет и на нашия сайт

“БулГеоинвест” ЕООД

“БулГеоинвест” ЕООД е създадено през 2003 година. Фирмата е специализирана в геоложките проучвания, височинните работи, екологичното и геозащитно проектиране и строителство. В състава са включени специалисти – инженер-геолози, хидрогеолози, геодезисти, а така също алпинисти, строители и монтажници с висока професионална квалификация и богат опит. Дружеството разполага с необходимата сондажна апаратура и техника за инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, а така също за безопасно, бързо и качествено извършване на монтажни и укрепителни работи по високи откоси, сгради и трудно достъпни места.

Контакти:

Интернет: www.bulgeo.com

E-mail: bulgeo@dir.bg

Тел. +359 887 516 007


Ако желаете да рекламирате на нашия сайт и да подпомогнете Факултета по транспортно строителство, моля свържете се с Декана на ФТС – проф. Владимир Тодоров,  Зам. Деканите – проф. Дарина Нитова и доц. Ивайло Иванов или с Деканата на ФТС, на тел.  02 966 22 01 или на тел. 02 963 52 45/590.