Тук представяме хора и компании, които безкористно помагат на нашия факултет и на нашия сайт

Булгеоинвест ЕООД

“Булгеоинвест” ЕООД е създадено през 2003 година. Фирмата е специализирана в геоложките проучвания, височинните работи, екологичното и геозащитно проектиране и строителство. В състава са включени специалисти – инженер-геолози, хидрогеолози, геодезисти, а така също алпинисти, строители и монтажници с висока професионална квалификация и богат опит. Дружеството разполага с необходимата сондажна апаратура и техника за инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания, а така също за безопасно, бързо и качествено извършване на монтажни и укрепителни работи по високи откоси, сгради и трудно достъпни места.

Контакти:

Интернет: www.bulgeo.com

E-mail: bulgeoinvest@abv.bg

Тел. +359 887 516 007

Институт по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ) ООД

ИТСИ

Институт по транспортно строителство и инфраструктура (ИТСИ) ООД е създадено през 2012 г. от група млади учени от катедра  “Пътища” и включва направления, които са съобразени с изискванията на инвестиционния строителен процес и със създаване на качествени кадри и специалисти, с възможности за развитие на научния потенциал в България.  Основната цел на ИТСИ е да бъде мост между бизнеса и науката в търсенето на оптимален баланс между индустрия, иновационни технологии, екология и прилагането на високо ефективни структурни решения, които са полезни и  практични  за бизнеса и в същото време подпомагат развитието на науката.

Независима Строителна Лаборатория  при ИТСИ

Лабораторията е акредитирана под № 230 ЛИ със заповед № А 139 от 15.04.2019 г. на изпълнителния директор на ИА „Българска служба по акредитация“.  Лабораторията извършва:

  • изпитвания на основни строителни материали

  • контролни полеви измервания за окачествяване на изпълнени СМР

  • изготвя рецепти за асфалтови смеси

„Институт по транспортно строителство и инфраструктура“ ООД има издадено удостоверение за оценяване на съответствието на инвестиционни проекти и/или упражняване на строителен надзор издадено от началника на ДНСК с № РК-0807/06.06.2019 г.

ИТСИ организира и провежда ежегодна „Национална конференция по пътища с международно участие“. През годините Конференцията и нейните организатори се превърнаха в двигател на мащабни процеси в областта на транспортната инфраструктура, като актуализацията на наредбите за проектиране на пътища и улици, учредяването на национален комитет на Световната пътна организация в Република България, създаване на Националната агенция по Безопасност на движението, Националната стратегия по пътна безопасност и други.

През 2019 г. ИТСИ откри  Научноизследователски център „Безопасни пътища“ в УАСГ.

Телефон: +359 888 919 171

E-mail: office@institute-tsi.com

web site: www.institute-tsi.com


Ако желаете да рекламирате на нашия сайт и да подпомогнете Факултета по транспортно строителство, моля свържете се с Деканата на ФТС , на тел.  0884951435!