Откриване на новата учебна година в УАСГ и ФТС

Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното откриване на учебната 2018/2019 г. на най-старото Висше техническо училище в Република България, която ще се състои на 10 септември 2018 г. от 11.00 ч. в Аула Максима на Университета!

Тържеството за раздаване на студентските книжки на първокурсниците от Факултета по Транспортно Строителство ще се проведе от 12:00 часа, в зала 220 на УАСГ.

 

0