Писмо от НКЖИ, относно реализацията на кадрите от специалност „Транспортно строителство“

В Деканата на ФТС се получи писмо от ръководството на Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“, в което е отбелязано, че „Полученото високо ниво на теоретична и практическа подготовка, и съвременни технически познания в УАСГ, както и участието им в програмите на компанията, дава на младите специалисти добър старт за професионалната им кариера и са предпочитани кандидати за работа в ДП „НКЖИ“.

Изпълнението на дейността на предприятието е пряко свързано с необходимостта от кадри, завършили специалност „Транспортно строителство“, специализация „Железопътно строителство“. Възпитаниците на ФТС се реализират успешно в следните структури на компанията:

  • Поделение „Железен път и съоръжения“;
  • Дирекция „Стратегическо развитие и инвестиционни проекти“;
  • Звената за подготовка, управление и изпълнение на проекти;
  • Отдел „Интегрирани инвестиционни проекти“;
  • Железопътните секции на ДП НКЖИ в градовете София, Пловдив, Горна Оряховица, Враца, Бургас, Шумен.

Пълния текст на писмото може да прочетете ТУК.

 

 

 

0