Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция с международно участие по транспортна инфраструктура. Тази година конференцията се проведе в гр. Несебър, в хотелски комплекс “Сол Несебър Палас”. Традиционни организатори на конференцията са УАСГ, катедра “Пътища и транспортни съоръжения” и Институт по транспортно строителство и инфраструктура. В конференцията участваха над 400 делегата от България и чужбина, представители на научни организации, проектантски и строителни компании, държавни органи. Изнесени бяха 35 доклада, които представиха съвременни постижения в областта на транспортното строителство. Преподаватели от Факултета по транспортно строителство представиха свои съвременни и интересни научни разработки. В заключение делегатите на конференцията приеха Декларация, в която изразиха своите виждания, относно развитието на транспортната инфраструктура в България.

 

0