Снимки от откриване на учебната година във ФТС, 11.09.2017 г.

Уважаеми колеги,

можете да разгледате много снимки от откриването на учебната година в УАСГ и тържественото връчване на студентските книжки на първокурсниците от специалност “Транспортно строителство” на ФТС.

Снимките можете да изтеглите от тук.

На добър час!

0