Среща със студентите от 2-ри курс на ФТС

На 23.03.2017 г. се проведе среща на деканското ръководство и ръководителите на дипломиращите катедри от ФТС със студентите от 2-ри курс, специалност “Транспортно строителство”. На срещата деканът на ФТС – проф. Владимир Тодоров разясни как става разпределянето на студентите по специалности, а ръководителите на катедри “Пътища”, “Железници” и “Строителство на транспортни съоръжения” представиха специалностите, по които студентите ще продължат своето обучение след 2-ри курс. Ръководителят на катедра “Пътища” – проф. Николай Михайлов представи кратки филми с информация за пътното строителство.

0