Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Министерството на образованието и науката публикува списък с държави, в които могат да се обучават наши студенти и докторанти, както и да специализират преподаватели през периода 2019 – 2020 г. Дадени са условията за получаване на стипендия и за кандидатстване. Подробности може да намерите тук…

0