Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите на ФТС на 24.11.207

На 24.11.2017 г. в УАСГ тържествено бяха връчени дипломите на нашите абсолвенти. Ректорът на УАСГ, проф. Иван Марков, поздрави дипломантите, а фондация “Трейс за хората” връчи награди за най-добра дипломна работа.

От ФТС награди получиха дипломантите:
– инж. Андреан Георгиев Паронов – специалност „Транспортно строителство“, специализация „Пътно строителство“
– инж. Пламен Красимиров Славчев – специалност „Транспортно строителство“, специализация „Транспортни съоръжения“
– инж. Александър Иванов Иванов – специалност „Транспортно строителство“, специализация „Железопътно строителство“.

На тържество на Факултета по транспортно строителство инж. Веселин Давидов – член на УС на АПИ връчи дипломите на колегите – инженери от специалност “Транспортно строителство”. Дипломантите бяха поздравени от Декана на Факултета по транспортно строителство – проф. Владимир Тодоров, от Зам. ректора по евроинтеграция и международно сътрудничество на УАСГ – проф. Стойо Тодоров, от Ръководителя на кат. “Пътища” – проф. Николай Михайлов, както и от името на Студентския съвет при УАСГ, от Стоян Бъчваров – студент в нашия факултет, който връчи специално изработени албуми на дипломантите.

Награда на името на проф. Събев за най-добро дипломиране и награда на името на проф. Костов за най-добре представил се в обучението студент, получи дипломантът от ФТС – инж. Боян Георгиев.

ФТС поздравява специално отличника на факултета – инж. Георги Кераджийски и пожелава на него и на всички успешно дипломирали се днес колеги здраве, щастие и много, много успехи в живота и работата!

Снимки от тържеството на ФТС можете да изтеглите от следния линк:

https://drive.google.com/drive/folders/1g4sygOUwblESlrSIXToB2o_cr1OiSjq5?usp=sharing

 

0