Тържествено връчване на дипломи във ФТС на 20.04.2018 г.

На 20.04.2018 г. тържествено бяха връчени дипломите на випускниците на ФТС, защитили дипломни работи през м. януари 2018 г. На церемонията присъстваха много родители и близки на абсолвентите. Колегите – инженери по транспортно строителство бяха поздравени от Ректора на УАСГ – проф. Иван Марков, от Декана на ФТС – проф. Владимир Тодоров, от представители на дипломиращите катедри, от инж. Виктория Бързакова – представител на КИИП и от Студентски съвет.
Желаем на нашите випускници много здраве, успехи в личния живот и в кариерата, а преподавателите от ФТС винаги ще останат техни приятели и съветници.
На добър час, колеги!
Повече снимки от церемонията можете да намерите тук.
0