Тържествено връчване на стипендия “Земна механика – проф. Балуш Балушев” в кат. “Геотехника”

На 18.12.2017 г. в кат. “Геотехника” на ФТС тържествено беше връчена стипендията “Земна механика – проф. Балуш Балушев” на студента от IV курс, специалност “Транспортни съоръжения” – Матей Велинов Илиев.

Стипендията е в размер на 1000 лв. и се дава на студент със задълбочени интереси и отличен успех по дисциплината “Земна механика и фундиране”, номиниран от кат. Геотехника”. Изисква се носителят на стипендията да разработи дипломната си работа към катедра “Геотехника”. 

Стипендията Земна механика – проф. Б. Балушев” се осигурява финансово от проф. Веселин Венков и не забранява кандидатстване и получаване на стипендии, определени по друг ред. 

Факултетът по транспортно строителство поздравява носителя на стипендията Матей Илиев и му пожелава здраве, щастие, успешно обучение и дипломиране, като се надяваме да приложи своите знания и в областта на геотехниката!

 

 

 

 

0