ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ЧЕСТ НА 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

На 14.05.2019 г. се навършват 100 години от рождението на проф. Георги Стефанов Стефанов.
Проф. Стефанов е завършил І-ва Софийска мъжка гимназия, а по-късно Висшето техническо училище (сега ТУ) във Виена. От началото на 1946 г. е започнал кариерата си като редовен асистент в ИСИ, София, по-късно ВИАС, а сега Университет по архитектура, строителство и геодезия. През 1953 г. той става доцент, а 1960 г. – професор. Като такъв е работил и в МГУ, и във ВИАС – бил е последователно зам. ректор и в двете висши учебни заведения. И още: Заместник директор на НИСИ; Началник на отдел “Наука” към Министерството на образованието; Основател на Българското дружество по земна механика и фундиране; Дългогодишен ръководител на катедра “Геотехника”.
Негова особена заслуга е създаването на първата лаборатория по земна механика в нашата страна, създаването и усъвършенстването на нормативната база в областта на земната механика и фундирането. Той извърши първите земномеханични и инженерногеоложки изследвания на льоса в Северна България.
Проф. Стефанов, бе удостоен със званието “Почетен доктор на Техническия университет във Виена”.
В чест на 100-годишнината от рождението на проф. Г. Стефанов, Катедра “Геотехника” към ФТС на УАСГ организира на 14.05.2019 г. юбилейна научно-приложна сесия на тема „ГЕОТЕХНИКА – НАУКА И ПРАКТИКА“ под патронажа на:
УНИВЕРСИТЕТ ПО АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И ГЕОДЕЗИЯ и МИННО- ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. ИВАН РИЛСКИ”.
Покана и регистрационна форма за конференцията може да изтеглите от ТУК.

0