Връчване на дипломите на първия випуск магистри по безопасност на пътното движение

На 05.06.2024 г. в Академията на МВР, в тържествена обстановка, бяха връчени дипломите на магистрите, завършили обучението си в Академията. Сред тях бяха и първите випускници от съвместната магистърска програма “Безопасност на пътното движение”, осъществена от Факултета по транспортно строителство към УАСГ и Факултета по пожарна безопасност и защита на населението към АМВР.

Под звуците на маршове, изпълнявани от оркестъра на АМВР, пред строените стотици курсанти, дипломанти и гости, беше издигнато българското знаме. Випускниците бяха поздравени от зам. министъра на вътрешните работи Тони Тодоров, от главния секретар на МВР – главен комисар Димитър Кангалджиев и от Ректора на АМВР – главен комисар доц. д-р Иван Видолов. На тържеството бяха поканени ректорът на УАСГ – доц. д-р арх. Гичка Кутова – Каменова и деканът на Факултета по транспортно строителство към УАСГ – доц. д-р инж. геол. Ивайло Иванов.

Дипломираха се 200 студента от 7 магистърски програми към АМВР, като дипломите на завършилите над 40 магистри по “Безопасност на пътното движение” бяха връчени от доц. Гичка Кутова и от главен комисар Александър Джартов – директор на Главна дирекция ПБЗН.

На добър час, колеги!0