Във ФТС започна обучението по магистърска програма “Безопасност на пътното движение”

Започнаха занятията по новата матистърска програма “Безопасност на пътното движение”, разработена съвместно от АМВР и УАСГ.

Програмата предизвика голям интерес и в нея се записаха над 40 кандидата, много от които работят в областта на транспортната инфраструктура или са служители на МВР. Занятията се провеждат от преподаватели на ФТС, като преподаването е едновременно присъствено и онлайн, за да се предостави възможност на всички студенти да присъстват на обучението.

Учебната година бе тържествено открита на 19.10.2022 г. в УАСГ. На тържеството присъстваха представители на ръководството на АМВР и УАСГ. Приветствени думи към студентите отправиха Ректорът на УАСГ – проф. д-р инж. Иван Марков, Деканът на Факултет “Пожарна безопасност” към АМВР – д-р инж. Христо Проданов, Координаторът на проекта от УАСГ – инж. Росица Македонска.

  Деканът на ФТС – доц. Ивайло Иванов раздаде студентските книжки на приетите кандидати и им пожела успехи в обучението и реализацията като магистри – експерти по пътна безопасност.

 

 

0