В УАСГ тържествено беше открит новият учебно-изследователски център “Безопасни пътища” към катедра “Пътища и транспортни съоръжения”

На 04.10.2019 г. в УАСГ тържествено беше открита новият учебно-изследователски център “Безопасни пътища” към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ на Факултета по транспортно строителство. Приветствия поднесоха Росен Желязков, министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии , Милена Дамянова- председател на Комисията по образование в НС, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения “ в УАСГ.

На тържеството присъстваха много преподаватели и студенти. Ректорът на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков, запозна гостите с възможностите, които лабораторията предоставя за обучение на студентите, както и за изследвания, свързани с проектирането, строителството и поддържането на транспортната инфраструктура.

0