Ден на геотехникатата в УАСГ – 03.10 от 10.00 ч, в зала 230

На 03.10.2022 г, от 10.00 часа, в зала 230, ще се проведе “Ден на Геотехниката в УАСГ”.

В рамките на един час преподаватели от катедра “Геотехника” ще представят пред студенти, дипломанти и докторанти възможностите за разработване на дипломни работи и докторантури към катедрата. Геотехниката обединява важни научни дисциплини, като земна механика, фундиране и инженерна геология, без които съвременното строителство би било невъзможно.Разработването на дипломни работи и докторантури с геотехническа тематика би насочило дипломантите и специалистите към една научно-практическа сфера на строителството, наситена с много предизвикателства, с много неизяснени проблеми, с възможности за открития и прилагане на нови методики. Укрепване на изкопи, подземни съоръжения, укрепване на склонове, свлачища, срутища, специални фундаменти и много други интересни тематики. Освен това геотехническото проектиране и строителство е една от най-добре финансираните и заплатени дейности, даваща големи възможности за бъдещо развитие на строителните специалисти. А за обичащите сложната техника, в геотехниката се работи с едни от най-мощните, интересни и високотехнологични строителни машини.

0