Ден на НКЖИ в УАСГ – 27.04.2022

На 27.04.2022 г. в централното фоайе на новата сграда на УАСГ се проведе Ден на държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”. Компанията е един от най-големите работодатели в страната, специализирана в изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура и транспортното строителство. Ежегодно е бенефициент на проекти на стойност над един милиард лева.

   

НКЖИ традиционно поддържа много добри отношения с УАСГ и специално с Факултета по транспортно строителство, голяма част от чиито възпитаници започват своята кариера и се развиват в компанията.

На Деня на НКЖИ в УАСГ, организиран със съдействието на Факултета по транспортно строителство, представители на предприятието осъществиха срещи с много студенти и преподаватели от университета. Студентите се интересуваха от възможностите, които предлага компанията – свободни работни места за млади специалисти, стипендиантски програми, възможности за стажове и практики.

Служителите на предприятието даваха подробни разяснения на младите хора, раздадоха много брошури и рекламни материали.

От срещата се заинтересуваха и ученици от СГСАГ “Христо Ботев”, много от които продължават своето образование в УАСГ, а преди това могат да получат ученически стипендии. Събитието затвърди доброто партньорство между НКЖИ и УАСГ, като компанията отново доказа възможностите за професионална реализация в областта на транспортното строителство, които предлага на младите хора.

 

 

0