Заповед за присъствени учебни занятия в УАСГ от 02.09.2020 г.

Заповед на Ректора на УАСГ, относно учебните занятия за новата 2020 – 2021 учебна година можете да намерите тук…

Присъствените учебни занятия се възобновяват от 02.09.2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки.

0