История на катедрата

Катедра “Железници” е основана при създаването на Висшето техническо училище – 1942 г., като първоначално е била “Пътища и железници”. Основатели на дисциплините изучаване, проектиране и постройка на железопътни линии и горно строене и поддържане на железния път са проф. инж. Хр. Цонев и проф. инж. В. Влайков. Създатели на дисциплините Гари и гарови съоръжения и експлоатация на железниците са проф. инж. В. Влайков и проф. инж. Вл. Табаков.

От началото на съществуването си катедра “Железници” разполага с добре оборудвана научно-изследователска лаборатория, която непрекъснато се обогатява с нови експонати в областта на железопътното строителство и въжените линии. В лабораторията към катедрата се провежда обучение на студентите по дисциплините: горно строене и поддържане на железен път, специални железници, гари и гарови съоръжения и жп експлоатация, общ курс по железопътно строителство.

В изнасяния лекционен материал се отразяват новостите в железопътната наука и практика. Проучването, проектирането и изграждането на много железопътни обекти са дело на възпитаници на УАСГ. Една голяма част от тях днес ръководят поддържането и ремонта на железопътните линии и съоръжения. Членовете на катедра “Железници”  са участвали в проектирането, изготвянето на експертизи, даването на рецензии и становища за някои от най-значимите обекти в областта на транспортното строителство:

 • проектирането и изграждането на тунелите по автомагистрали “Хемус” и “Тракия”;
 • участието в разработването на ТИД на Софийски метрополитен;
 • изготвяне на проекти за реконструкции на гари;
 • подобряване на трасетата на съществуващите жп линии с оглед допускане на по-високи скорости;
 • удвояване и електрификация на линии от железопътната мрежа;
 • аварийно укрепване на транспортни тунели;
 • участие в изготвянето на работни проекти на железопътни мостове.

Катедрата поддържа тесни контакти с основните потребители на кадри:

Магистърски и докторски програми към катедрата

Магистърски програми

 • Железопътно строителство

Докторски програми

 • Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения


Дисциплини

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Общ курс по железници;
 • Железопътно строителство;
 • Проектиране и строителство на железопътни линии;
 • Автоматизирано проектиране на жп линии;
 • Горно строене и поддържане на железния път;
 • Гари, гарови съоръжения и ж. п. експлоатация;
 • Пътища и железници;
 • Специални железници;
 • Високоскоростни жп линии;
 • Градски релсов транспорт;
 • Безопасност, управление и нормативни документи в железопътния транспорт;
 • Висящи въжени линии;
 • Тунели.

Преподавателски и инженерен състав

Ръководител катедра.

проф. д-р инж. Милчо Георгиев Лепоев

Преподавател. Зам.- ректор на УАСГ по евроинтеграция и международно сътрудничество
Преподавател

Лаборатории

Лаборатория по железници

Лабораторията “Проф. д-р инж. Михаил Събев” към катедра “Железници” е създадена с откриването на катедрата. Първоначално се е помещавала в Ректората, но след построяването на корпус Б и Аула максима е била преместена в специално оборудвано помещение.
В лабораторията се провежда обучение на студентите по дисциплините: “Проектиране и строителство на жп линии”, “Горно строене и поддържане на железен път”, “Специални железници”, “Гари и гарови съоръжения и жп експлоатация”, “Общ курс по железопътно строителство”.


Контакти

Адрес: Корпус Б, ет. 7,  каб. 726, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 9635245/467

Секретар: Анастасия Пешева