История на катедрата

“Математиката е най – добрият начин човек да води себе си за носа.” Алберт Айнщайн

Катедра “Висша математика” съществува още във Висшето техническо училище, създадено през 1942 г. След разделянето на Държавната политехника през 1953 г. в новосъздадения ИСИ (Инженерно-строителен институт) се създава катедра “Висша математика”, ръководена от проф. Георги Тотов. Понастоящем катедра “Математика” обучава студентите от всички инженерни специалности на УАСГ, както от Архитектурния и Геодезическия факултет.

Дисциплини

Катедрата обучава студентите по дисциплините:

 • Линейна алгебра и аналитична геометрия
 • Математически анализ І част
 • Математически анализ ІІ част
 • Приложна математика
 • Математическа теория на транспортните потоци;
 • Математическа статистика;
 • Приложна математическа статистика;
 • Математически основи на числени методи;
 • Приложна математика;
 • Устойчивост на диференциалните уравнения с приложение в механиката;
 • Финансова математика.

Преподавателски състав

 

Ръководител катедра

доц. д-р Юлияна Бонева

Преподавател

проф. д-р Ганчо Тачев

Преподавател. Зам. Декан по НИМД на ФТС

Преподавател

Преподавател

Преподавател

доц. д-р Данаил Брезов

Преподавател

Преподавател

Контакти

Адрес: Ректорат на УАСГ, ет. 3, каб. 326, бул. Христо Смирненски № 1, 1046 София,  България

Телефон: (+359 2) 963 52 45/324

Секретар:  Албена Трайчова Владимирова