Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти
от ромски произход за академичната 2020-2021 г.

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или
докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните
държави: Албания, Босна и Херцеговина, БЪЛГАРИЯ, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Северна Македония, Черна гора,
Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ТИ ЮНИ 2020 Г.

НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД (РМУСП) са налични тук:
https://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/

Моля, да разпространите информацията за конкурса сред заинтересованите страни.

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Орлин Орлинов – Национален координатор на Ромския образователен фонд за България на имейл: orlin.orlinov@romaeducationfund.org и тел. 0999020234.

Благодаря!

ОРЛИН ОРЛИНОВ
НАЦИОНАЛЕН КООРДИНАТОР
РОФ/СТИПЕНДИАНТСКИ ПРОГРАМИ

ул. Солунска 56, гр. София 1000, България

офис тел.: 02 930 66 25, мобилен тел: 0999 0202 34

orlin.orlinov@romaeducationfund.org

http://www.romaeducationfund.org

0