Факултетът по транспортно строителство към УАСГ обявява

КОНКУРС ЗА ЛОГО И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА

Избраните проекти ще бъдат използвани за представяне на факултета и ще получат следните награди:

  • Лого – парична награда в размер на 300 (Триста) лева;

  • Презентация – парична награда в размер на 500 (Петстотин) лева.

Проектите се изпращат в електронен вид (архивирани като .zip файл) на имейл: fte.uacg@gmail.com.

Краен срок за представяне на проектите – 29.05.2020 г., 17 ч.

Постъпилите в срок предложения за конкурса ще бъдат разгледани от Комисията по оценяване в периода 01 – 05.06.2020 г.. Резултатите ще бъдат обявени на 09.06.2020 г. Наградите ще се изплащат след 10.06.2020 г.

В комплекта с файлове трябва да е включена информация за автора (авторите) – имена и кратко представяне, информация за обратна връзка.

Един автор или авторски колектив може да участва само с един проект.

Изискванията за проекта за лого можете да прочетете и изтеглите от тук…

Изискванията за проекта за презентация можете да прочетете и изтеглите от тук…

Факултетът по транспортно строителство гарантира анонимността на авторите, чрез кодиране на имената и проектите, при предоставянето им на Комисията по оценяване.

В конкурса могат да участват всички желаещи!

За допълнителна информация – тел. 0884 07 16 00