Ден на геотехникатата в УАСГ – 03.10 от 10.00 ч, в зала 230

На 03.10.2022 г, от 10.00 часа, в зала 230, ще се проведе “Ден на Геотехниката в УАСГ”.

В рамките на един час преподаватели от катедра “Геотехника” ще представят пред студенти, дипломанти и докторанти възможностите за разработване на дипломни работи и докторантури към катедрата. Геотехниката обединява важни научни дисциплини, като земна механика, фундиране и инженерна геология, без които съвременното ...

Виж повече →
0

ИНТЕРАКТИВЕН ФОРУМ “ЛИДЕРИТЕ, КОИТО СТРОЯТ”

На 28 и 29 септември във фоайто на Новата сграда на УАСГ, от 9.00 до 16.00 ч, ще се проведе уникалният интерактивен форум “Лидерите, които строят”.
В сайта на събитието https://liderite.bg/ ще откриете повече информация за:
– ...
Виж повече →
0

Тържествено откриване на новата учебна година в УАСГ

На 19.09.2022 г. в УАСГ тържествено беше открита новата учебна 2022-2023 година. Събитието се проведе в препълнената Аула Максима. Приветствени думи към студентите произнесоха Ректорът на УАСГ – проф. Иван Марков, представители на други висши учебни заведения и на браншови организации. Сред гостите бяха и представители на посолствата на Сирийската арабска република и на република Турция. След ...

Виж повече →
0

Проведе се осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”

От 15.09 до 17.09 в гр. Хисар се проведе осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”, организирана от Българската браншова асоциация “Пътна безопасност”.  Ежегодно конференцията събира представители на местната власт, научни организации, проектантски и строителни компании, чиято дейност е пряко свързана с осигуряване на безопасността на пътното движение.Със специализирани доклади участваха представители на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към Факултета по ...

Виж повече →
0

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ПО НОВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ“

УАСГ и АМВР обявяват прием в платено обучение в НОВА магистърска програма по БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ към Факултет по транспортно строителство на УАСГ  и Факултет „Пожарна безопасност“ – ЗАДОЧНА форма на обучение.

В края на обучението успешно завършилите студенти ще получат диплома за Магистър по безопасност на пътното движение, подписана от Ректора на УАСГ и Ректора на Академия на МВР.

Условия за прием: Придобита степен на обучение „Бакалавър“ или „Магистър“ от област на висше образование 5. Технически науки и 9. Сигурност ...

Виж повече →
0

Нова магистърска програма, съвместно с Академия на МВР

От новата учебна 2022/2023 г. Факултетът по транспортно строителство стартира нова магистърска програма “Безопасност на пътното движение”, разработена съвместно с Академията на МВР, по проект “Подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура на Академия на МВР в партньорство с Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Университет по архитектура, строителство и геодезия, Медицински институт на МВР”.

Програмата е ориентирана към студенти с висше образование (бакалавър или магистър) по специалности от професионални направления 5. “Технически науки” и  9. “Сигурност и отбрана”, със среден успех от ...

Виж повече →
0

Ден на НКЖИ в УАСГ – 27.04.2022

На 27.04.2022 г. в централното фоайе на новата сграда на УАСГ се проведе Ден на държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”. Компанията е един от най-големите работодатели в страната, специализирана в изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура и транспортното строителство. Ежегодно е бенефициент на проекти на стойност над един милиард лева.

    Виж повече →

0

XIV конференция по транспортна инфраструктура

От 07.10 до 09.10.2021 г., в гр. Несебър, се проведе четиринадесетата, станала вече традиционна, конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, организирана от Институт по транспортно строителство и инфраструктура. Съорганизатор на конференцията е и Факултетът по транспортно строителство. Този път конференцията беше под надслов “България и Балканите – свързаност”.

При спазване на строги противоепидемични мерки над 120 участника от България и други европейски страни се запознаха с най-нови достижения и научни разработки в областта на пътното строителство и транспортната инфраструктура ...

Виж повече →
0

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ТАКСИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“

ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“ МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНА ТАКСА, при сключен тристранен договор между работодател, УАСГ и студент, с който студентите поемат ангажимент да работят при одобрен от Министерството на образованието и науката работодател за срок от поне 5 години след дипломирането си.

Според приетата с Постановление на Министерски съвет Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, основното трудово ...

Виж повече →
0

На 22.06.2021 г. ФТС награди випускници на СГСАГ “Христо Ботев” за отличен успeх по специалност “Транспортно строителство”

На 22.06.2021 г., в Аула Максима на УАСГ, СГСАГ “Христо Ботев” връчи дипломите на своите зрелостници, успешно завършили средно образование. Освен абитуриентите и техните преподаватели, на тържеството присъстваха политици, представители на бизнеса, представители на университети, свързани със строителното образование в България. Много зрелостници получиха награди за отличен успех и отлично представяне на държавните изпити, с което отново доказаха изключително високото ниво на обучение в СГСАГ “Христо Ботев”.

Факултетът по транспортно строителство отличи с поздравителна грамота четирима зрелостници, показали най-висок успех на ...

Виж повече →
0
Page 1 of 6 12345...»