Проведе се осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”

От 15.09 до 17.09 в гр. Хисар се проведе осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”, организирана от Българската браншова асоциация “Пътна безопасност”.  Ежегодно конференцията събира представители на местната власт, научни организации, проектантски и строителни компании, чиято дейност е пряко свързана с осигуряване на безопасността на пътното движение.Със специализирани доклади участваха представители на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към Факултета ...

Виж повече →
0

Ден на НКЖИ в УАСГ – 27.04.2022

На 27.04.2022 г. в централното фоайе на новата сграда на УАСГ се проведе Ден на държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”. Компанията е един от най-големите работодатели в страната, специализирана в изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура и транспортното строителство. Ежегодно е бенефициент на проекти на стойност над един милиард лева.

    Виж повече →

0

XIV конференция по транспортна инфраструктура

От 07.10 до 09.10.2021 г., в гр. Несебър, се проведе четиринадесетата, станала вече традиционна, конференция по транспортна инфраструктура с международно участие, организирана от Институт по транспортно строителство и инфраструктура. Съорганизатор на конференцията е и Факултетът по транспортно строителство. Този път конференцията беше под надслов “България и Балканите – свързаност”.

При спазване на строги противоепидемични мерки над 120 участника от България и други европейски страни се запознаха с най-нови достижения и научни разработки в областта на пътното строителство и транспортната инфраструктура ...

Виж повече →
0

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ТАКСИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“

ОТ УЧЕБНАТА 2021/2022 Г. СТУДЕНТИ ОТ СПЕЦИАЛНОСТ „ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО“ МОГАТ ДА СЕ ОБУЧАВАТ БЕЗ ЗАПЛАЩАНЕ НА ГОДИШНА ТАКСА, при сключен тристранен договор между работодател, УАСГ и студент, с който студентите поемат ангажимент да работят при одобрен от Министерството на образованието и науката работодател за срок от поне 5 години след дипломирането си.

Според приетата с Постановление на Министерски съвет Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател, основното трудово ...

Виж повече →
0

На 22.06.2021 г. ФТС награди випускници на СГСАГ “Христо Ботев” за отличен успeх по специалност “Транспортно строителство”

На 22.06.2021 г., в Аула Максима на УАСГ, СГСАГ “Христо Ботев” връчи дипломите на своите зрелостници, успешно завършили средно образование. Освен абитуриентите и техните преподаватели, на тържеството присъстваха политици, представители на бизнеса, представители на университети, свързани със строителното образование в България. Много зрелостници получиха награди за отличен успех и отлично представяне на държавните изпити, с което отново доказаха изключително високото ниво на обучение в СГСАГ “Христо Ботев”.

Факултетът по транспортно строителство отличи с поздравителна грамота четирима зрелостници, показали най-висок успех на ...

Виж повече →
0

Транспортна конференция “Инициатива “Три морета” – единство, иновации, свързаност”

На 08.06.2021 г. в хотел “Балкан”, в гр. София, се проведе транспортната конференция “Инициатива “Три морета” – единство, иновации, свързаност”, чиито съорганизатор е и Факултетът по транспортно строителство към УАСГ. Конференцията беше открита от Президента на Република България – Румен Радев, а форумът обедини политици, посланици, изтъкнати специалисти, учени и представители на бизнеса от България и Европа, свързани с управлението и развитието на транспортната инфраструктура, икономиката и високите технологии.

Инициативата “Три морета”, създадена преди 5 години, обединява 12 страни, ...

Виж повече →
0

ВРЪЧИХМЕ ДИПЛОМИТЕ НА НАШИТЕ КОЛЕГИ – ИНЖЕНЕРИ ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО, ВИПУСК 2020

На 29.10.2020 г. Факултетът по транспортно строителство връчи дипломите на своите випускници – инженери по транспортно строителство. На добър час, скъпи колеги и приятели! Желаем здраве на вас и на вашите близки, много щастие, късмет и успехи!

Виж повече →

0

Приключи XIII национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

От 1 до 3 октомври, в Несебър, за тринадесети път, при перфектна организация, се проведе традиционната национална конференция с международно участие по проблемите на транспортната инфраструктура, съорганизатор на която е катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към Факултета по транспортно строителство на УАСГ. Присъстваха представители на бизнеса, държавната администрация, науката и образованието от България и чужбина, свързани с транспортната инфраструктура. При изключителен интерес от над 270 делегата бяха изслушани 30 доклада от областта на научните изследвания, проектирането, строителството и мениджмънта на ...

Виж повече →
0

Връчване на студентските книжки на първокурсниците във Факултета по транспортно строителство

Уважаеми първокурсници от Факултета по транспортно строителство,
На 21.09.2020 г. от 13 ч. в зала 220 ще се проведе тържествено връчване на студентските книжки на първокурсниците от Факултета по транспортно строителство.
Залата се намира в “топлата връзка” между новата и старата сграда на УАСГ.
Моля, всички първокурсници да присъстват на събитието, на което ще бъдат дадени допълнителни разяснения за провеждането на учебния процес. Поради противоепидемичните мерки, не се предвижда присъствието на родители, близки и други външни лица.
Напомняме, че носенето ...

Виж повече →
0

Заповед за присъствени учебни занятия в УАСГ от 02.09.2020 г.

Заповед на Ректора на УАСГ, относно учебните занятия за новата 2020 – 2021 учебна година можете да намерите тук…

Присъствените учебни занятия се възобновяват от 02.09.2020 г. при спазване на всички противоепидемични мерки.

Виж повече →
0
Page 2 of 6 12345...»