Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти
от ромски произход за академичната 2020-2021 г.

Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или
докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните
държави: Албания, Босна и Херцеговина, БЪЛГАРИЯ, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Северна Македония, Черна гора,
Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.

Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ТИ ЮНИ 2020 Г.

НАСОКИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОГРАМА ...

Виж повече →
0

11.03.2020, сряда – Ден на НКЖИ в УАСГ – Отменено!

Уважаеми колеги,

Поради въведените мерки в УАСГ във връзка с предотвратяване на разпространението на COVID-19 и грипни вируси, събитието се отменя за по-късна дата. Ще бъде публикувана информация за новата дата.

Виж повече →
0

Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

На 03.12.2019 г. видният български специалист в областта на земната механика, проф. д. т. н. Божидар Божинов, беше удостоен с титлата Доктор хонорис кауза на УАСГ по предложение на Строителния факултет на университета. На тържеството присъстваха много колеги, специалисти в областта на подземното строителство, инженер-геолози, семейството, приятели и познати на изтъкнатия учен. Поздравления поднесоха Ректорът на УАСГ, проф. Иван Марков и Председателят на съвета на ректорите на ВУЗ, проф. Любен Тотев – Ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”.

Професор Божинов ...

Виж повече →
0

В УАСГ тържествено беше открит новият учебно-изследователски център “Безопасни пътища” към катедра “Пътища и транспортни съоръжения”

На 04.10.2019 г. в УАСГ тържествено беше открита новият учебно-изследователски център “Безопасни пътища” към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ на Факултета по транспортно строителство. Приветствия поднесоха Росен Желязков, министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии , Милена Дамянова- председател на Комисията по образование в НС, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения “ в УАСГ.

На тържеството присъстваха много преподаватели и студенти. Ректорът на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков, запозна гостите с възможностите, ...

Виж повече →
0

УАСГ и Факултетът по транспортно строителство откриха новата учебна година

Днес УАСГ официално откри новата учебна година. Тържеството се състоя в препълнената Аула Максима. Приветствия към студентите и преподавателите поднесоха Ректорът на УАСГ – проф. Иван Марков, министърът на туризма – Николина Ангелкова, председателят на БСК – Радосвет Радев, Главният архитект на гр. София, кметът на район Лозенец, представители на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

След откриването, Деканът на факултета по транспортно строителство – проф. Владимир Тодоров и ръководствата на ФТС официално връчиха студентските книжки ...

Виж повече →
0

На 24.04.2019 г. се дипломираха випускници на ФТС

На 24.04.2019 г. във Факултета по транспортно строителство се проведе тържествено връчване на дипломите на нашите нови колеги – инженери по транспортно строителство. Дипломантите бяха приветствани от Декана на ФТС – проф. Владимир Тодоров, от ръководителите на катедри “Пътища и транспортни съоръжения” и “Железници” – проф. Николай Михайлов и проф. Стойо Тодоров, както и от сенатора от Студентски съвет – Стоян Бъчваров.

Виж повече →
0

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ЧЕСТ НА 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

На 14.05.2019 г. се навършват 100 години от рождението на проф. Георги Стефанов Стефанов.
Проф. Стефанов е завършил І-ва Софийска мъжка гимназия, а по-късно Висшето техническо училище (сега ТУ) във Виена. От началото на 1946 г. е започнал кариерата си като редовен асистент в ИСИ, София, по-късно ВИАС, а сега Университет по архитектура, строителство и геодезия. През 1953 ...

Виж повече →
0

Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Министерството на образованието и науката публикува списък с държави, в които могат да се обучават наши студенти и докторанти, както и да специализират преподаватели през периода 2019 – 2020 г. Дадени са условията за получаване на стипендия и за кандидатстване. Подробности може да намерите Виж повече →

0

Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция с международно участие по транспортна инфраструктура. Тази година конференцията се проведе в гр. Несебър, в хотелски комплекс “Сол Несебър Палас”. Традиционни организатори на конференцията са УАСГ, катедра “Пътища и транспортни съоръжения” и Институт по транспортно строителство и инфраструктура. В конференцията участваха над 400 делегата от България и чужбина, представители на научни организации, проектантски и ...

Виж повече →
0

Студентски стипендии на фондация “Еврика” за учебната 2018-2019 г.

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА” ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно  в  десет области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на ...
Виж повече →
0
Page 3 of 6 12345...»