Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

На 03.12.2019 г. видният български специалист в областта на земната механика, проф. д. т. н. Божидар Божинов, беше удостоен с титлата Доктор хонорис кауза на УАСГ по предложение на Строителния факултет на университета. На тържеството присъстваха много колеги, специалисти в областта на подземното строителство, инженер-геолози, семейството, приятели и познати на изтъкнатия учен. Поздравления поднесоха Ректорът на УАСГ, проф. Иван Марков и Председателят на съвета на ректорите на ВУЗ, проф. Любен Тотев – Ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”.

Професор Божинов ...

Виж повече →
0

В УАСГ тържествено беше открит новият учебно-изследователски център “Безопасни пътища” към катедра “Пътища и транспортни съоръжения”

На 04.10.2019 г. в УАСГ тържествено беше открита новият учебно-изследователски център “Безопасни пътища” към катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ на Факултета по транспортно строителство. Приветствия поднесоха Росен Желязков, министър на транспорта, съобщенията и информационните технологии , Милена Дамянова- председател на Комисията по образование в НС, проф. д.ик.н. инж. Николай Михайлов – ръководител на катедра „Пътища и транспортни съоръжения “ в УАСГ.

На тържеството присъстваха много преподаватели и студенти. Ректорът на УАСГ, проф. д-р инж. Иван Марков, запозна гостите с възможностите, ...

Виж повече →
0

УАСГ и Факултетът по транспортно строителство откриха новата учебна година

Днес УАСГ официално откри новата учебна година. Тържеството се състоя в препълнената Аула Максима. Приветствия към студентите и преподавателите поднесоха Ректорът на УАСГ – проф. Иван Марков, министърът на туризма – Николина Ангелкова, председателят на БСК – Радосвет Радев, Главният архитект на гр. София, кметът на район Лозенец, представители на Камарата на архитектите и Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране.

След откриването, Деканът на факултета по транспортно строителство – проф. Владимир Тодоров и ръководствата на ФТС официално връчиха студентските книжки ...

Виж повече →
0

На 24.04.2019 г. се дипломираха випускници на ФТС

На 24.04.2019 г. във Факултета по транспортно строителство се проведе тържествено връчване на дипломите на нашите нови колеги – инженери по транспортно строителство. Дипломантите бяха приветствани от Декана на ФТС – проф. Владимир Тодоров, от ръководителите на катедри “Пътища и транспортни съоръжения” и “Железници” – проф. Николай Михайлов и проф. Стойо Тодоров, както и от сенатора от Студентски съвет – Стоян Бъчваров.

Виж повече →
0

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА СЕСИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ В ЧЕСТ НА 100 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ПРОФ. ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

На 14.05.2019 г. се навършват 100 години от рождението на проф. Георги Стефанов Стефанов.
Проф. Стефанов е завършил І-ва Софийска мъжка гимназия, а по-късно Висшето техническо училище (сега ТУ) във Виена. От началото на 1946 г. е започнал кариерата си като редовен асистент в ИСИ, София, по-късно ВИАС, а сега Университет по архитектура, строителство и геодезия. През 1953 ...

Виж повече →
0

Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Министерството на образованието и науката публикува списък с държави, в които могат да се обучават наши студенти и докторанти, както и да специализират преподаватели през периода 2019 – 2020 г. Дадени са условията за получаване на стипендия и за кандидатстване. Подробности може да намерите Виж повече →

0

Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция с международно участие по транспортна инфраструктура. Тази година конференцията се проведе в гр. Несебър, в хотелски комплекс “Сол Несебър Палас”. Традиционни организатори на конференцията са УАСГ, катедра “Пътища и транспортни съоръжения” и Институт по транспортно строителство и инфраструктура. В конференцията участваха над 400 делегата от България и чужбина, представители на научни организации, проектантски и ...

Виж повече →
0

Студентски стипендии на фондация “Еврика” за учебната 2018-2019 г.

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА” ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно  в  десет области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на ...
Виж повече →
0

Откриване на новата учебна година в УАСГ и ФТС

Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното откриване на учебната 2018/2019 г. на най-старото Висше техническо училище в Република България, която ще се състои на 10 септември 2018 г. от 11.00 ч. в Аула Максима на Университета!

Тържеството за раздаване на студентските книжки на първокурсниците от Факултета по Транспортно Строителство ще се проведе от 12:00 часа, в зала 220 на УАСГ.

 

Виж повече →
0

Покана за Семинар “Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения” на 12.09.2018 г.

Каним всички заинтересовани преподаватели и студенти за участие в Първи български национален семинар на тема „Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения“, който ще се проведе на 12 септември 2018 г., в София, под егидата на катедра „Геотехника“ към Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и организацията на KRANI.

Петима водещи експерти от Япония, Хърватия, Италия и България ще изнесат лекции на разнообразни инженерни теми в областта на мониторинга на строителни и геотехнически съоръжения.

Семинарът е предназначен за строителни и геотехнически инженери, ...

Виж повече →
0
Page 3 of 6 12345...»