XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

В периода от 11 октомври до 13 октомври 2018 г.  ще се проведе XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие. Събитието ще бъде в петзвездния хотел “Сол Несебър Палас”, гр. Несебър, с водеща тема:

Управление на финансовия ресурс на транспортната инфраструктура

Традиционно конференцията се организира от Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Факултета по транспортно строителство на  Университета по архитектура, строителство и геодезия, под патронажа на ...

Виж повече →
0

Писмо от НКЖИ, относно реализацията на кадрите от специалност “Транспортно строителство”

В Деканата на ФТС се получи писмо от ръководството на Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в което е отбелязано, че “Полученото високо ниво на теоретична и практическа подготовка, и съвременни технически познания в УАСГ, както и участието им в програмите на компанията, дава на младите специалисти добър старт за професионалната им кариера и са предпочитани кандидати за работа в ДП “НКЖИ”.

Изпълнението на дейността на предприятието е пряко свързано с необходимостта от кадри, завършили специалност “Транспортно строителство”, специализация “Железопътно строителство”. ...

Виж повече →
0

Представяне на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”

На 29.03.2018 г. се проведе открит катедрен съвет на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към ФТС. На съвета присъстваха ректорът на УАСГ, заместник ректори, деканското ръководства на ФТС, представители на бизнеса, научните среди и медиите. Проф. д. ик. н. Николай Михайлов представи катедрата, обединяваща катедри “Пътища” и “Транспортни съоръжения”, както и план за нейното развитие в ...

Виж повече →
0

Годишно общо събрание на Факултета по транспортно строителство

Уважаеми колеги,

Годишното общо събрание на ФТС ще се проведе на 15.03.2018 г. (Четвъртък) от 15.30 ч. в зала 220 при следния Дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Декана на ФТС.
  2. Попълване на квотата на студентите в състава на Факултетния съвет на ФТС.
  3. Обсъждане и гласуване на отчетния доклад.
  4. Разни.

Покана за общото събрание на ФТС.

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 03.2017 – 03.2018 г.

Виж повече →
0

Кандидатстване за магистърска програма “Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура”

Програмата е ориентира на към кандидати, завършили висше инженерно образование „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образование най – малко добър.

Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии ...

Виж повече →
0

Условия за кандидатстване в магистърска програма “Транспортно строителство”

Уважаеми кандидати, в прикачен файл ще намерите Условия за кандидатстване за магистърска програма “Транспортно строителство” за учебната 2017/2018 г., както и заявление до Ректора на УАСГ по образец. Документите се подават в срок до 22.01.2018 г.

При възникнали въпроси, моля свържете се с инж. Грета Георгиева на тел. 0888 59 30 26 !

 

Условия за кандидатстване

Заявление 2018

Виж повече →
0

Тържествено връчване на стипендия “Земна механика – проф. Балуш Балушев” в кат. “Геотехника”

На 18.12.2017 г. в кат. “Геотехника” на ФТС тържествено беше връчена стипендията “Земна механика – проф. Балуш Балушев” на студента от IV курс, специалност “Транспортни съоръжения” – Матей Велинов Илиев.

Стипендията е в размер на 1000 лв. и се дава на студент със задълбочени интереси и отличен успех по дисциплината “Земна механика и фундиране”, номиниран от кат. ...

Виж повече →
0
Page 4 of 6 «...23456