Студентски стипендии на фондация “Еврика” за учебната 2018-2019 г.

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА” ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно  в  десет области:

 1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
 2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
 3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
 4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
 5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
 6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
 7. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на ...
Виж повече →
0

Откриване на новата учебна година в УАСГ и ФТС

Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното откриване на учебната 2018/2019 г. на най-старото Висше техническо училище в Република България, която ще се състои на 10 септември 2018 г. от 11.00 ч. в Аула Максима на Университета!

Тържеството за раздаване на студентските книжки на първокурсниците от Факултета по Транспортно Строителство ще се проведе от 12:00 часа, в зала 220 на УАСГ.

 

Виж повече →
0

Покана за Семинар “Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения” на 12.09.2018 г.

Каним всички заинтересовани преподаватели и студенти за участие в Първи български национален семинар на тема „Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения“, който ще се проведе на 12 септември 2018 г., в София, под егидата на катедра „Геотехника“ към Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и организацията на KRANI.

Петима водещи експерти от Япония, Хърватия, Италия и България ще изнесат лекции на разнообразни инженерни теми в областта на мониторинга на строителни и геотехнически съоръжения.

Семинарът е предназначен за строителни и геотехнически инженери, ...

Виж повече →
0

XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

В периода от 11 октомври до 13 октомври 2018 г.  ще се проведе XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие. Събитието ще бъде в петзвездния хотел “Сол Несебър Палас”, гр. Несебър, с водеща тема:

Управление на финансовия ресурс на транспортната инфраструктура

Традиционно конференцията се организира от Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Факултета по транспортно строителство на  Университета по архитектура, строителство и геодезия, под патронажа ...

Виж повече →
0

Писмо от НКЖИ, относно реализацията на кадрите от специалност “Транспортно строителство”

В Деканата на ФТС се получи писмо от ръководството на Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в което е отбелязано, че “Полученото високо ниво на теоретична и практическа подготовка, и съвременни технически познания в УАСГ, както и участието им в програмите на компанията, дава на младите специалисти добър старт за професионалната им кариера и са предпочитани кандидати за работа в ДП “НКЖИ”.

Изпълнението на дейността на предприятието е пряко свързано с необходимостта от кадри, завършили специалност “Транспортно строителство”, специализация “Железопътно строителство”. ...

Виж повече →
0

Представяне на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”

На 29.03.2018 г. се проведе открит катедрен съвет на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към ФТС. На съвета присъстваха ректорът на УАСГ, заместник ректори, деканското ръководства на ФТС, представители на бизнеса, научните среди и медиите. Проф. д. ик. н. Николай Михайлов представи катедрата, обединяваща катедри “Пътища” и “Транспортни съоръжения”, както и план за нейното развитие в ...

Виж повече →
0

Годишно общо събрание на Факултета по транспортно строителство

Уважаеми колеги,

Годишното общо събрание на ФТС ще се проведе на 15.03.2018 г. (Четвъртък) от 15.30 ч. в зала 220 при следния Дневен ред:

 1. Отчетен доклад на Декана на ФТС.
 2. Попълване на квотата на студентите в състава на Факултетния съвет на ФТС.
 3. Обсъждане и гласуване на отчетния доклад.
 4. Разни.

Покана за общото събрание на ФТС.

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 03.2017 – 03.2018 г.

Виж повече →
0
Page 4 of 6 «...23456