Годишно общо събрание на Факултета по транспортно строителство

Уважаеми колеги,

Годишното общо събрание на ФТС ще се проведе на 15.03.2018 г. (Четвъртък) от 15.30 ч. в зала 220 при следния Дневен ред:

  1. Отчетен доклад на Декана на ФТС.
  2. Попълване на квотата на студентите в състава на Факултетния съвет на ФТС.
  3. Обсъждане и гласуване на отчетния доклад.
  4. Разни.

Покана за общото събрание на ФТС.

Отчетен доклад на деканското ръководство за периода 03.2017 – 03.2018 г.

Виж повече →
0

Кандидатстване за магистърска програма “Управление и технологии на проекти в транспортната инфраструктура”

Програмата е ориентира на към кандидати, завършили висше инженерно образование „бакалавър“ и/или „магистър“ по специалности от професионално направление 5 “ Технически науки ” със среден успех от дипломата за висше образование най – малко добър.

Кандидатите с дипломи от чуждестранни висши училища предварително преминават през признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища.

Придобита квалификация след успешно завършване на програмата: магистър, инженер по управление и технологии ...

Виж повече →
0

Условия за кандидатстване в магистърска програма “Транспортно строителство”

Уважаеми кандидати, в прикачен файл ще намерите Условия за кандидатстване за магистърска програма “Транспортно строителство” за учебната 2017/2018 г., както и заявление до Ректора на УАСГ по образец. Документите се подават в срок до 22.01.2018 г.

При възникнали въпроси, моля свържете се с инж. Грета Георгиева на тел. 0888 59 30 26 !

 

Условия за кандидатстване

Заявление 2018

Виж повече →
0

Тържествено връчване на стипендия “Земна механика – проф. Балуш Балушев” в кат. “Геотехника”

На 18.12.2017 г. в кат. “Геотехника” на ФТС тържествено беше връчена стипендията “Земна механика – проф. Балуш Балушев” на студента от IV курс, специалност “Транспортни съоръжения” – Матей Велинов Илиев.

Стипендията е в размер на 1000 лв. и се дава на студент със задълбочени интереси и отличен успех по дисциплината “Земна механика и фундиране”, номиниран от кат. ...

Виж повече →
0

Тържествено връчване на дипломите на абсолвентите на ФТС на 24.11.207

На 24.11.2017 г. в УАСГ тържествено бяха връчени дипломите на нашите абсолвенти. Ректорът на УАСГ, проф. Иван Марков, поздрави дипломантите, а фондация “Трейс за хората” връчи награди за най-добра дипломна работа.

От ФТС награди получиха дипломантите:
– инж. Андреан Георгиев Паронов – специалност „Транспортно строителство“, специализация „Пътно строителство“
– инж. Пламен Красимиров Славчев – специалност ...

Виж повече →
0

Снимки от откриване на учебната година във ФТС, 11.09.2017 г.

Уважаеми колеги,

можете да разгледате много снимки от откриването на учебната година в УАСГ и тържественото връчване на студентските книжки на първокурсниците от специалност “Транспортно строителство” на ФТС.

Снимките можете да изтеглите от тук.

На добър час!

Виж повече →
0

Писма на кат. “Пътища” и кат. “Железници” до АС и Ректора на УАСГ, относно лабораториите към катедрите

Факултетният съвет на ФТС, на свое заседание, проведено на 27.06.2017 г., прие и изрази съгласието си с писмо от Ръководителя на катедра “Пътища”, проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов, до АС и Ректора на УАСГ. В писмото се третира въпросът, относно необходимостта от създаване на нова модерна лаборатория към кат. “Пътища” и свързаните с това проблеми. Пълният текст на писмото можете да видите тук.

На факултетния съвет беше представено и писмо до АС и Ректора на УАСГ от ...

Виж повече →
0

Важно!!! Студентска анкета за оценяване на преподавателите

Уважаеми колеги – студенти !

От тук  можете да изтеглите анкетна карта в .pdf формат, чрез която можете оцените своите преподаватели. С една анкетна карта може да бъде дадена оценка за начина на преподаване и отношението към Вас на няколко преподавателя, като най-добре е да включите тези, които Ви обучават сега – през летния семестър.

Към картата са дадени подробни инструкции за попълване и оценяване, като .pdf файлът е “жив”, т. е. в него има готови полета, които Ви ...

Виж повече →
0

На 27.04.2017 г. ФТС тържествено връчи дипломите на свои випускници

На 27.04.2017 г. тържествено бяха връчени дипломите на випускници на ФТС. Под звуците на студентския химн “Гаудеамус игитур” десетки дипломанти, техните роднини и близки посрещнаха ръководителите на Факултета по транспортно строителство.

Тържеството се водеше от Зам. ...

Виж повече →
0
Page 5 of 6 «...23456