ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРСА ЗА ЛОГО И ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТА ПО ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО

Факултетът по транспортно строителство има удоволствието да съобщи, че Комисията по оценка на предложенията определи победителите в конкурса за лого и презентация на факултета. Задачата на Комисията беше много трудна, поради многото атрактивни, професионално изпълнени и интересни предложения.

Победител в конкурса за лого е Тодор Ангелиев, завършил Националната художествена академия, член на СБХ, професионален илюстратор.

Победител в конкурса за презентация е Николай Динов – студент в УАСГ, V курс, специалност “Строителство на сгради и съоръжения”.

Проектите – победители ще бъдат представени официално след сключване на договор с УАСГ.

Факултетът по транспортно строителство изразява своята огромна благодарност на участниците в конкурса за техните изключителни предложения!

0