Подаване на документи за участие в класирането по специалности в УАСГ

Уважаеми кандидат-студенти,

От 22.06 до 03.07.2020 г. в Университета по архитектура, строителство и геодезия – София се подават документи за класиране по специалности.

За да бъдете записани за студенти и да участвате в класирането за избраната от Вас специалност “Транспортно строителство”, трябва да знаем Вашия успех от средното образование и за целта трябва да подадете в УАСГ необходимите документи до 03.07.2020 г.

Своите документи може да подадете лично, като посетите УАСГ – Ректорат, ет. 2, зала 225  (работно време 9.00 – 16.00 ч, събота и неделя 9.00 – 15.00 ч) или и онлайн, на имейл адрес: ksk2020@uacg.bg

Необходимите формуляри за онлайн записване за участие в класирането можете да намерите на сайта на УАСГ (Тук… ), а актуализиран график за подаване на документите е публикуван също на сайта на УАСГ (Тук…).

Вярваме, че сте издържали успешно Държавните зрелостни изпити и Ви предстои да изживеете прекрасни години като студенти в специалност “Транспортно строителство”, след което ще имате сигурна, високо платена, интересна и предизвикателна работа.

Информация по всички интересуващи Ви въпроси, можете да получите и на телефон 0884 068 133.

0