Практика в пристанище “Бургас – Изток” на 10 – 11.04.2024

На 10 и 11.04.2024 г. преподаватели от ФТС и студенти от специалност “Транспортно строителство” посетиха пристанищен терминал “Бургас – Изток”.

Бяхме посрещнати от представители на “БМФ Порт Бургас” АД и “Главболгарстрой” АД, които ни осигуриха достъп до пристанищния комплекс и оказаха пълно съдействие за провеждане на учебната практика. Посетени бяха изграждащи се към момента нови кейове, посредством стоманобетонни кесони в зоната на удълбочаване на акваторията на пристанището, с оглед осигуряване на възможност за достъп на по-големи плавателни средства до пристанищния комплекс. Разгледани бяха стоманобетонни кесони в различен етап от тяхното изграждане, както и спомагателни кейови конструкции.

При проведените огледи, обяснения и дискусии студентите получиха полезна информация за различни аспекти от проектиране, изграждане и експлоатация на разглежданите конструкции на съоръжения от транспортната инфраструктура.

Факултетът по транспортно строителство благодари на “БМФ Порт Бургас” АД, “Главболгарстрой холдинг” АД и “Главболгарстрой”АД за съдействието и възможността да запознае своите студенти с един от най-значимите строителни обекти в България.

 

0