СТАРТИРА ПРИЕМ ПО НОВАТА МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ“

УАСГ и АМВР обявяват прием в платено обучение в НОВА магистърска програма по БЕЗОПАСНОСТ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ към Факултет по транспортно строителство на УАСГ  и Факултет „Пожарна безопасност“ – ЗАДОЧНА форма на обучение.

В края на обучението успешно завършилите студенти ще получат диплома за Магистър по безопасност на пътното движение, подписана от Ректора на УАСГ и Ректора на Академия на МВР.

Условия за прием: Придобита степен на обучение „Бакалавър“ или „Магистър“ от област на висше образование 5. Технически науки и 9. Сигурност и отбрана и успех, не по-малък от 3.50. Кандидатите, завършили в чужбина, предварително преминават през процедура за признаване на образованието им съгласно Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобитото висше образование и завършена степен на обучение в чуждестранни висши училища.

Продължителност на обучението: Три семестъра с обща продължителност една година и половина, включително разработване и защита на дипломна работа пред Държавна изпитна комисия през последния (трети) семестър.

Таксата за обучение е 500 лева на семестър или общо 1500 лева и се заплаща еднократно (или на три вноски).

Важни дати:

– От 10.07.2022 г. до 15.09.2022 г. – предварително подаване на заявление и диплома за висше образование. Заявлението и дипломата за висше образование се изпращат, подписани и сканирани, на имейл адреси: office@fte-uacg.bg, trainingdepartment@mvr.bg

– На 22.09.2022 г. – обявяване на списък с одобрените кандидати. Списъкът ще бъде публикуван на интернет страниците на Академията на МВР и на Факултета по транспортно строителство.

– От 26.09.22 г. до 30.09.22 г. подаване на документи за записване в канцеларията на Академията на МВР, бул. „Александър Малинов“ № 1, ет. 4, ст. 414 в работни дни от 9,00 ч. до 12,00 ч. и от 14,00 до 16,00 ч.

Необходими документи за записване на одобрените кандидати:

  • Диплома за висше образование с приложението – оригинал и копие. След проверка за вярност с оригинала от длъжностно лице, оригиналът се връща, а се задържа копието.

  • Студентска книжка, именник, медицинско удостоверение, 3 бр. снимки, документ за платена такса за обучение.

– Начало на обучението – 3 октомври 2022 г., като студентите ще бъдат уведомени предварително и ще бъде публикуван разпис на учебните занятия на страниците на Факултета по транспортно строителство на УАСГ и Академията на МВР.

За разяснения и въпроси, можете да се свържете с:

  • инж. Росица Македонска – Координатор на проекта от страна на УАСГ.

E-mail: rmakedonska_fce@uacg.bg, моб. тел: +359882047722;

  • инж. Кирил Мерджев – Началник отдел УИД, Академия на МВР.

E-mail: trainingdepartment@mvr.bg, тел. +359 2 9829212, +359887642702.


Уважаеми кандидат-студенти,

Вие правите първата крачка към една от най-престижните и търсени строителни специалности – инженер по транспортно строителство!

Всяка година в строителството на пътища, железопътни линии и транспортни съоръжения в България се инвестират над 2 милиарда лева. Отрасълът на транспортното строителство е най-добре финансираната строителна дейност в целия свят, също така и в България. Най-високи възнаграждения на служителите си изплащат фирмите, ангажирани в транспортното строителство, като към 2022 г. възнагражденията в този отрасъл в България са средно 2500 – 3000 лева, а в някои компании и повече. Милиарди евро ежегодно се дават от европейските и международни структури, от правителствата на всички държави, за финансиране на строителството на транспортната инфраструктура – пътища, жп линии, летища, пристанища, тунели, въжени линии и др.

Строителният инженер, обучаван по всички специалности на Факултета по транспортно строителство, е строителен инженер две в едно! Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, летища, пристанища, да организира съвременните транспортни системи, а също така да проектира и изгражда  всякакви конструкции и сгради. Нещо, което не всички умеят…

Във Факултета по транспортно строителство можете да учите редовно и да сте постоянно във вихъра на купона, също така и задочно, докато работите. Студентският Ви живот ще бъде едно невероятно съчетание от съвременно обучение, участие в научни изследвания, практики в България и чужбина, спорт, забавления и нови приятелства, които никога няма да забравите.

Ще може да изберете желаната от Вас специализация – “Пътно строителство”, “Железопътно строителство”, “Строителство на транспортни съоръжения”, където ще получите специализирани знания и умения за проектиране на пътни и железопътни обекти, както и всички конструктивни познания, необходими за строителния инженер. По този начин Вие ще станете специалист, който притежава повече познания и умения в строителната област, в сравнение с класическите строителни инженери.

Ако сте от други университети, при нас може да се запишете в съвременните магистратури по “Транспортно строителство”, “Геотехническо инженерство” и  “Управление технологии в транспортната инфраструктура”, които ще Ви открият много нови възможности за реализация.

Ще имате възможност да получавате стипендия, общежитие в “Студентски град”, с много добри условия, както и да продължите Вашето образование в желана докторска програма.

И когато се дипломирате ще имате сигурна професионална реализация и уникалната възможност да участвате в проектирането и строителството на новите магистрали и скоростни железопътни линии, които свързват България с другите европейски страни, в изграждането на уникални по своята сложност и технически решения мостове, тунели, въжени линии, пристанища, летища и други транспортни съоръжения. Вие ще сте тези, които ще проектирате и построите магистралата Русе – Велико Търново, скоростния път Русе – Варна, магистралата Варна – Бургас, тунела под Шипка, тунела под Петрохан, магистралата Видин – София, скоростните жп линии до Бургас и Варна, всички нови лъчове на Софийското метро, новите туристически и ски-лифтове в нашите планински курорти, второто летище на София, обновяването на летищата в други градове, разширенията на морските ни и Дунавски пристанища, както и много други предизвикателни, интересни и скъпи обекти…

След като завършите висшето си образование при нас, освен проектант или строител в един от най-добре финансираните строителни сектори, Вие можете да станете  и висш служител в държавната администрация, а защо не и министър. Всички ръководни и административни длъжности, свързани с управлението и ръководството на транспортния отрасъл, са открити за Вас. Огромните средства, отделяни за развитието на транспортното инфраструктура ще Ви осигурят гарантирана и интересна работа с високо възнаграждение. Дипломата от УАСГ е международно призната, което Ви дава възможност да се реализирате навсякъде в чужбина.

Ако желаете да се запишете за студенти във Факултета по транспортно строителство, моля попълнете анкетната форма по-долу и прикрепете попълненото от Вас (сканирано или снимано)

Заявление за гарантиран прием!

Ние ще се свържем с Вас.

Чрез приетото Заявление за гарантиран прием УАСГ ГАРАНТИРА ПРИЕМАНЕ В СПЕЦИАЛНОСТ “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО” БЕЗ КОНКУРСЕН ИЗПИТ, при подаване на документи в определения по график срок , обявен на сайта на УАСГ (www.uacg.bg) до запълване на одобрените от МОН места.

Затова, ако искате да получите качествено висше образование, високо платена гарантирана реализация с интересна и предизвикателна професия, да изживеете прекрасни студентски години, побързайте да се възползвате от възможността за гарантиран прием!

За приемане без изпит важат дипломите, издадени след 2008 г., в които има оценки от държавни зрелостни изпити!

При подаване на документи за записване, задължително се заплаща такса за кандидатстване и семестриална такса за зимен семестър.

Освен чрез контактната форма, попълненото, сканирано или снимано заявление, може да изпратите на имейл: office@fte-uacg.bg или да подадете лично, или чрез Ваш близък, в Деканата на Факултета по транспортно строителство към УАСГ, гр. София, бул. „Христо Смирненски“ 1, Нова сграда на УАСГ, корпус Б, ет. 3, стая Б-317.

Допълнителна информация за кандидатстването може да получите на тел. 0884951435 – Деканат на ФТС или 0887516007 – Декан на ФТС

За кандидатстване в специалност “Транспортно строителство”, моля попълнете контактната форма!


    Моля, прикачете попълненото и сканирано заявление за гарантиран прием!
    (Максимален размер на файла 5 МБ)