Уважаеми кандидат-студенти,

Вие правите първата крачка към една от най-престижните и търсени строителни специалности – инженер по транспортно строителство!

Всяка година в строителството на пътища, железопътни линии и транспортни съоръжения в България се инвестират над 2 милиарда лева. Отрасълът на транспортното строителство е най-добре финансираната строителна дейност в целия свят, също така и в България. Най-високи възнаграждения на служителите си изплащат фирмите, ангажирани в транспортното строителство, като към 2020 г. възнагражденията в този отрасъл в България са средно 2000 – 3000 лева, а в някои компании и повече. Милиарди евро ежегодно се дават от европейските и международни структури, от правителствата на всички държави, за финансиране на строителството на транспортната инфраструктура – пътища, жп линии, летища, пристанища, тунели, въжени линии и др.

Строителният инженер, обучаван по всички специалности на Факултета по транспортно строителство, е строителен инженер две в едно! Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, летища, пристанища, да организира съвременните транспортни системи, а също така да проектира и изгражда  всякакви конструкции и сгради. Нещо, което не всички умеят…

Във Факултета по транспортно строителство можете да учите редовно и да сте постоянно във вихъра на купона, също така и задочно, докато работите. Студентският Ви живот ще бъде едно невероятно съчетание от съвременно обучение, участие в научни изследвания, практики в България и чужбина, спорт, забавления и нови приятелства, които никога няма да забравите.

Ще може да изберете желаната от Вас специализация – “Пътно строителство”, “Железопътно строителство”, “Строителство на транспортни съоръжения”, където ще получите специализирани знания и умения за проектиране на пътни и железопътни обекти, както и всички конструктивни познания, необходими за строителния инженер. По този начин Вие ще станете специалист, който притежава повече познания и умения в строителната област, в сравнение с класическите строителни инженери.

Ако сте от други университети, при нас може да се запишете в съвременните магистратури по “Транспортно строителство”, “Геотехническо инженерство” и  “Управление технологии в транспортната инфраструктура”, които ще Ви открият много нови възможности за реализация.

Ще имате възможност да получавате стипендия, общежитие в “Студентски град”, с много добри условия, както и да продължите Вашето образование в желана докторска програма.

И когато се дипломирате ще имате сигурна професионална реализация и уникалната възможност да участвате в проектирането и строителството на новите магистрали и скоростни железопътни линии, които свързват България с другите европейски страни, в изграждането на уникални по своята сложност и технически решения мостове, тунели, въжени линии, пристанища, летища и други транспортни съоръжения. Вие ще сте тези, които ще проектирате и построите магистралата Русе – Велико Търново, скоростния път Русе – Варна, магистралата Варна – Бургас, тунела под Шипка, тунела под Петрохан, магистралата Видин – София, скоростните жп линии до Бургас и Варна, всички нови лъчове на Софийското метро, новите туристически и ски-лифтове в нашите планински курорти, второто летище на София, обновяването на летищата в други градове, разширенията на морските ни и Дунавски пристанища, както и много други предизвикателни, интересни и скъпи обекти…

След като завършите висшето си образование при нас, освен проектант или строител в един от най-добре финансираните строителни сектори, Вие можете да станете  както министър на транспорта или на регионалното развитие и благоустройството, така и инспектор в КАТ или в Автомобилна администрация. Всички ръководни и административни длъжности, свързани с управлението и ръководството на транспортния отрасъл, са открити за Вас. Огромните средства, отделяни за развитието на транспортното инфраструктура ще Ви осигурят гарантирана и интересна работа с високо възнаграждение. Дипломата от УАСГ е международно призната, което Ви дава възможност да се реализирате навсякъде в чужбина.

За приемане без изпит във Факултета по транспортно строителство на УАСГ важат дипломите, издадени след 2008 г., в които има оценки от държавни зрелостни изпити. Тези от Вас, които са завършили средното си образование преди 2008 година, трябва да се явят на конкурсните изпити по математика, които също се обявяват в график, публикуван на сайта на УАСГ. Завършилите след 2008 година, също биха могли по желание да се явят на конкурсен изпит по математика, за да проверят своите знания и да повишат своя кандидатстудентски бал.
Приемане на документи за КАНДИДАТСТВАНЕ и КЛАСИРАНЕ се осъществява само в работни дни (зала 225 Ректорат, ет.2 от 9:00 до 17:00 ч.) и/или on-line, съгласно инструкция публикувана на сайта на УАСГ. При подаване на документите кандидат-студентите трябва да представят оригинал на дипломата си за средно образование.
НЕПОДАЛИТЕ ДОКУМЕНТИ В СРОК, НЕ УЧАСТВАТ В КЛАСИРАНЕТО!
При подаване на документи за записване, задължително се заплаща такса за кандидатстване и семестриална такса за зимен семестър.
След обявяване на класирането, от отдел “Учебни дейности” ще получите удостоверение, че сте приет за студент в специалност “Транспортно строителство” на УАСГ, след което трябва да заплатите семестриалната такса и да се запишете в Деканата на Факултета по транспортно строителство (корпус “Б” на Новата сграда на УАСГ, ет. 3, стая Б-317).
И ТОВА Е ВСИЧКО! Можете да се отдадете на заслужена почивка в очакване на първия си студентски учебен ден!

Желаем Ви успех!

Повече информация като кандидат-студент можете да получите, след като изберете долния бутон, на тел. +359 884 951 435 – Деканат на Факултета по транспортно строителство или на консултантската страница на УАСГ.

Информация за кандидат-студенти