Уважаеми кандидат-студенти,

Вие правите първата крачка към една от най-престижните и търсени строителни специалности – инженер по транспортно строителство!

Всяка година в строителството на пътища, железопътни линии и транспортни съоръжения в България се инвестират милиарди левове. Отрасълът на транспортното строителство е най-добре финансираната строителна дейност в целия свят, също така и в България. Милиарди евро ежегодно се дават от европейските и международни структури, от правителствата на всички държави, за финансиране на строителството на транспортната инфраструктура – пътища, жп линии, летища, пристанища, тунели, въжени линии и др.

Строителният инженер, обучаван по всички специалности на Факултета по транспортно строителство, е строителен инженер две в едно! Той може да проектира и изгражда магистрали, мостове, тунели, летища, пристанища, да организира съвременните транспортни системи, а също така да проектира и изгражда  всякакви конструкции и сгради. Нещо, което не всички умеят…

Във Факултета по транспортно строителство можете да учите редовно и да сте постоянно във вихъра на купона, също така и задочно, докато работите. Студентският Ви живот ще бъде едно невероятно съчетание от съвременно обучение, участие в научни изследвания, практики в България и чужбина, спорт, забавления и нови приятелства, които никога няма да забравите.

Ще може да изберете желаната от Вас специализация – “Пътно строителство”, “Железопътно строителство”, “Строителство на транспортни съоръжения”, където ще получите специализирани знания и умения за проектиране на пътни и железопътни обекти, както и всички конструктивни познания, необходими за строителния инженер. По този начин Вие ще станете специалист, който притежава повече познания и умения в строителната област, в сравнение с класическите строителни инженери.

Ако сте от други университети, при нас може да се запишете в съвременните магистратури по “Транспортно строителство”, “Геотехническо инженерство” и  “Управление технологии в транспортната инфраструктура”, които ще Ви открият много нови възможности за реализация.

Ще имате възможност да получавате стипендия, общежитие в “Студентски град”, с много добри условия, както и да продължите Вашето образование в желана докторска програма.

И когато се дипломирате ще имате сигурна професионална реализация и уникалната възможност да участвате в проектирането и строителството на новите магистрали и скоростни железопътни линии, които свързват България с другите европейски страни, в изграждането на уникални по своята сложност и технически решения мостове, тунели, въжени линии, пристанища, летища и други транспортни съоръжения. Вие ще сте тези, които ще проектирате и построите магистралата Русе – Велико Търново, скоростния път Русе – Варна, магистралата Варна – Бургас, тунела под Шипка, тунела под Петрохан, магистралата Видин – София, скоростните жп линии до Бургас и Варна, всички нови лъчове на Софийското метро, новите туристически и ски-лифтове в нашите планински курорти, второто летище на София, обновяването на летищата в други градове, разширенията на морските ни и Дунавски пристанища, както и много други предизвикателни, интересни и скъпи обекти…

След като завършите висшето си образование при нас, освен проектант или строител в един от най-добре финансираните строителни сектори, Вие можете да станете  и висш служител в държавната администрация, а защо не и министър. Всички ръководни и административни длъжности, свързани с управлението и ръководството на транспортния отрасъл, са открити за Вас. Огромните средства, отделяни за развитието на транспортното инфраструктура ще Ви осигурят гарантирана и интересна работа с високо възнаграждение.

Дипломата от УАСГ е международно призната, което Ви дава възможност да се реализирате, както в Бългапия, така и в чужбина.

Ако желаете да кандидатствате за студент във Факултета по транспортно строителство, моля попълнете анкетната форма по-долу и ако желаете прикрепете попълненото от Вас (сканирано или снимано) Заявление за прием.

Заявлението за прием също така можете да изпратите на имейл: office@fte-uacg.bg или да подадете лично, или чрез Ваш близък, в Деканата на Факултета по транспортно строителство към УАСГ, на адрес: гр. София, бул. „Христо Смирненски“ 1, Нова сграда на УАСГ, корпус Б, ет. 3, стая Б-317.

Допълнителна информация за кандидатстването може да получите на тел. 0884951435 – Деканат на ФТС или 0887516007 – Декан на ФТС

Чрез приетото Заявление за прием УАСГ ГАРАНТИРА ВКЛЮЧВАНЕ В КЛАСИРАНЕТО ЗА СПЕЦИАЛНОСТ “ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО” БЕЗ КОНКУРСЕН ИЗПИТ, при подаване на документи в определения по график срок, обявен на сайта на УАСГ (www.uacg.bg) до запълване на одобрените от МОН места.

За кандидатстване без изпит важат дипломите, издадени след 2008 г., в които има оценки от държавни зрелостни изпити! При подаване на документи за записване, задължително се заплаща такса за кандидатстване и семестриална такса за зимен семестър.

Ако искате да получите качествено висше образование, високо платена гарантирана работа, интересна и предизвикателна професия, да изживеете прекрасни студентски години, възползвайте се от възможността за участие в класирането за прием в специалност “Транспортно строителство” без конкурсен изпит!

За кандидатстване в специалност “Транспортно строителство”, моля попълнете контактната форма!