Приключи XIII национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

От 1 до 3 октомври, в Несебър, за тринадесети път, при перфектна организация, се проведе традиционната национална конференция с международно участие по проблемите на транспортната инфраструктура, съорганизатор на която е катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към Факултета по транспортно строителство на УАСГ. Присъстваха представители на бизнеса, държавната администрация, науката и образованието от България и чужбина, свързани с транспортната инфраструктура. При изключителен интерес от над 270 делегата бяха изслушани 30 доклада от областта на научните изследвания, проектирането, строителството и мениджмънта на транспортната инфраструктура, като особено внимание беше обърнато на дигиталните технологии. Презентациите на Хатем Шахбани, старши специалист по транспорта в Световната банка и Андреас Бейкос, ръководител на клона на Европейската инвестиционна банка в България, очертаха основните финансови проблеми и приоритети пред развитието на транспортната инфраструктура в България и Европа. Факултетът по транспортно строителство беше представен както от организационния комитет, включващ проф. Николай Михайлов, гл. ас. Христо Грозданов, така и от декана доц. Ивайло Иванов, а също и от колеги от катедрите към факултета – доц. Андрей Тоцев, гл. ас. Марин Дончев, инж. Борис Йоцов, които представиха актуални научни разработки. Традиционно, участниците в конференцията приеха заключителна декларация, която представя основните насоки и проблеми пред развитието на транспортната инфраструктура в България.

0