Проведе се осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”

От 15.09 до 17.09 в гр. Хисар се проведе осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”, организирана от Българската браншова асоциация “Пътна безопасност”.  Ежегодно конференцията събира представители на местната власт, научни организации, проектантски и строителни компании, чиято дейност е пряко свързана с осигуряване на безопасността на пътното движение.Със специализирани доклади участваха представители на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към Факултета по транспортно строителство. Техните изложения и научни разработки бяха приети с голям интерес от присъстващите. Проф. Стойо Тодоров, заместник ректор по международната дейност на УАСГ, представи магистърската програма “Безопасност на пътното движение”, разработена съвместно от Академията на МВР и Университета по архитектура, строителство и геодезия. Участниците представиха множество анализи и разработки на специалисти от различни сфери, касаещи транспортната инфраструктура и безопасността на пътното движение. На обсъжданията бяха обменени идеи и опит, което поддържа конференцията като един изключително важен научно-приложен форум.

 

 

 

0