Професор Божидар Божинов – Доктор хонорис кауза на УАСГ

На 03.12.2019 г. видният български специалист в областта на земната механика, проф. д. т. н. Божидар Божинов, беше удостоен с титлата Доктор хонорис кауза на УАСГ по предложение на Строителния факултет на университета. На тържеството присъстваха много колеги, специалисти в областта на подземното строителство, инженер-геолози, семейството, приятели и познати на изтъкнатия учен. Поздравления поднесоха Ректорът на УАСГ, проф. Иван Марков и Председателят на съвета на ректорите на ВУЗ, проф. Любен Тотев – Ректор на МГУ “Св. Иван Рилски”.

Професор Божинов е световно известен учен, със значителни постижения в областта на земната механика, геотехниката, подземното и геозащитното строителство, който продължава своята активна работа по множество отговорни проекти. Неговите огромни заслуги в развитието на строителното инженерство и в обучението на стотици специалисти са основа за присъждането на почетното звание.

На тържественото заседание проф. Божинов изнесе академична лекция на тема “Личен опит при проектиране на геотехнически обекти. Корекции в теорията на земния натиск, свързани с укрепяване на дълбоки изкопи”, в която сподели много интересни проблеми от богатия си практически опит.

0