Професор Роналд Блаб от ТУ-Виена – Почетен доктор на Университета по Архитектура, строителство и геодезия

 На 01.12.2023 г. се състоя Тържествен Академичен съвет на УАСГ, на който с почетното звание “Доктор хонорис кауза” бе удостоен проф. д-р инж. Роналд Блаб, Декан на Строителния Факултет и Ръководител на Института по пътища към Технически университет – Виена.

В лекционната зала 230 на УАСГ на проф. Блаб бе връчена официална диплома и медал на УАСГ. Професор Блаб изнесе интересна лекция, посветена на най-новите технологии, използвани при разработването на пътни настилки. Присъстваха членовете на Академичния съвет на УАСГ, представители на посолството на Република Австрия, представители на браншови и административни организации, инженери от практиката, студенти и приятели.

Удостояването с почетното звание “Доктор хонорис кауза” е по инициатива на Факултета по транспортно строителство към УАСГ. От 2006 г. до днес проф. Роналд Блаб поддържа професионални връзки с УАСГ и ФТС, като е допринесъл за професионалното изграждане и развитие на възпитаници и преподаватели на УАСГ. От 2006 г. до 2016 г. той всяка година водеше лекционни курсове на студентите по Транспортно строителство – немскоезично обучение в УАСГ, по основни и специализирани пътни дисциплини. Участвал е като заместник-председател в комисиите за провеждане на дипломни защити на студентите от немскоезично обучение във ФТС, също така е вземал участие в дипломните комисии на студентите от немскоезично обучение в ХТФ.

В периода от 2015 до 2018, при разработване на най-новата актуализация на наредбата за проектиране на пътища в България, проф. Роналд Блаб помогна на кат. „Пътища“, впоследствие кат. „Пътища и транспортни съоръжения“, като осигури пълен достъп до актуалните версии на австрийските (FSV) и немските (FGSV) нормативни документи за проектиране на пътища. Това изигра ключова роля при предварителните проучвания и впоследствие допринесе за успешната реализация на действащата в момента „Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища“.

По инициатива и покана на проф. Блаб голяма част от студентите по транспортно строителство-немскоезично обучение разработиха дипломните си работи в Института по пътища и изследователската пътно-строителна лабораторията на ТУ-Виена. Шестима студенти от ФТС, след дипломирането си са назначени към Института по пътища на ТУ-Виена. Проф. Блаб продължава да подпомага и понастоящем професионалното израстване на колеги от Факултета по транспортно строителство.

Пожелаваме на проф. Блаб много здраве, лично щастие, професионални успехи и още по-силно укрепване на връзката между ТУ-Виена и УАСГ!

 

0