Задочното обучение по специалността „Транспортно строителство“ позволява на студентите да завършат своето висше образование и да получат желаната специализация, без да се откъсват от работата си или от други свои дейности. Този начин на обучение е подходящ за хора, които вече са намерили своята реализация или желаят да работят и да получават доходи, докато следват. Обучението продължава шест години, като последният семестър е дипломен. Очните занятия се провеждат на етапи, в продължение на около две седмици, през зимен и летен семестър.

Учебен план на специалността