Успешно дипломиране на първия съвместен между АМВР и УАСГ випуск магистри по безопасност на пътното движение

От 26.03.2024 г. до 28.03.2024 г. във Факултета по пожарна безопасност и защита на населението към АМВР и във Факултета по транспортно строителство към УАСГ успешно се дипломира първият випуск магистри по безопасност на пътното движение. Съвместната между АМВР и УАСГ магистърска програма  включваше два семестъра обучение, провеждано в УАСГ и АМВР и един дипломен семестър. По време на обучението студентите се запознаха със специфични изисквания, осигуряващи безопасността на  движението и отнасящи се както за пътното проектиране и строителство, така и за контрола върху движението, а също и с много съвременни национални и европейски нормативни документи.

Дипломните защити се проведоха във Факултета по транспортно строителство към УАСГ и във Факултета по пожарна безопасност към АМВР пред изпитни комисии, включващи преподаватели от двата факултета. Дипломантите представиха много интересни и задълбочено разработени дипломни работи, които заслужено бяха високо оценени от изпитните комисии. Всички дипломанти получават образователната и квалификационна степен “Магистър по безопасност на пътното движение” и двойна диплома, подписана от ректорите на АМВР и УАСГ.

Пожелаваме на дипломантите здраве и много успехи в бъдещата им работа като експерти по безопасност на пътното движение, една изключително актуална специалност не само за България, а и за всички развити страни!

0