Професор Роналд Блаб от ТУ-Виена – Почетен доктор на Университета по Архитектура, строителство и геодезия

 На 01.12.2023 г. се състоя Тържествен Академичен съвет на УАСГ, на който с почетното звание “Доктор хонорис кауза” бе удостоен проф. д-р инж. Роналд Блаб, Декан на Строителния Факултет и Ръководител на Института по пътища към Технически университет – Виена.

В лекционната зала 230 на УАСГ на проф. Блаб бе връчена официална диплома и медал на УАСГ. Професор ...

Виж повече →
0

Тържествено дипломиране на випускниците на УАСГ и ФТС

На 13.11.2023 г. в Аула Максима на УАСГ се проведе тържество, послучай дипломирането на випускниците на УАСГ. Нашите колеги – инженери и архитекти бяха поздравени от Ректора на УАСГ – проф. Иван Марков, от зам. министъра на регионалното развитие и благоустройството – инж. Николай Найденов, от представители на камарите на строителите, инженериет в инвестиционното проектиране, архитектите. Поздравления поднесоха и представители на браншови камари и организации. Прочетени бяха поздравителни адреси от Президента на Република България, от ректори на сродни висши училища.

Виж повече →

0

Тържествено откриване на учебната година в УАСГ и ФТС

На 18.09.2023 г. в препълнената Аула Максима на УАСГ тържествено беше открита новата учебна година в УАСГ. Студентите бяха поздравени от Ректора на УАСГ – проф. Иван Марков, от министъра на транспорта и съобщенията – Георги Гвоздейков, от представители на браншови организации и компании от сферата на архитектурата и строителството, както и от Студентски ъсвет към УАСГ. Бяха прочетени поздравителни адреси от Президента на България – Румен Радев и от ректори на сродни висши училища.

Виж повече →

0

ОФИЦИАЛНО ЧЕСТВАНЕ НА 80 ГОДИНИ УАСГ

Уважаеми преподаватели, служители, студенти и приятели на УАСГ,

Официалното събрание, послучай 80 годишния юбилей на УАСГ, ще се проведе на 09.11.2022 г. от 18.00 ч. в Аула Максима. От 17.30 ч. във фоайето на Новата сграда на УОСГ ще се открие изложба, представяща Факултета по транспортно строителство. Заповядайте!

От 10.30 ч. на същия ден, е официалното откриване на Международната юбилейна научна конференция „80 години УАСГ“.

Програма на събитията, посветени на годишнината, можете да намерите ТУК….

Виж повече →
0

Във ФТС започна обучението по магистърска програма “Безопасност на пътното движение”

Започнаха занятията по новата матистърска програма “Безопасност на пътното движение”, разработена съвместно от АМВР и УАСГ.

Програмата предизвика голям интерес и в нея се записаха над 40 кандидата, много от които работят в областта на транспортната инфраструктура или са служители на МВР. Занятията се провеждат от преподаватели на ФТС, като преподаването е едновременно присъствено и онлайн, за да ...

Виж повече →
0

Ден на геотехникатата в УАСГ – 03.10 от 10.00 ч, в зала 230

На 03.10.2022 г, от 10.00 часа, в зала 230, ще се проведе “Ден на Геотехниката в УАСГ”.

В рамките на един час преподаватели от катедра “Геотехника” ще представят пред студенти, дипломанти и докторанти възможностите за разработване на дипломни работи и докторантури към катедрата. Геотехниката обединява важни научни дисциплини, като земна механика, фундиране и инженерна геология, без ...

Виж повече →
0

ИНТЕРАКТИВЕН ФОРУМ “ЛИДЕРИТЕ, КОИТО СТРОЯТ”

На 28 и 29 септември във фоайто на Новата сграда на УАСГ, от 9.00 до 16.00 ч, ще се проведе уникалният интерактивен форум “Лидерите, които строят”.
В сайта на събитието https://liderite.bg/ ще откриете повече информация за:
– ...
Виж повече →
0

Тържествено откриване на новата учебна година в УАСГ

На 19.09.2022 г. в УАСГ тържествено беше открита новата учебна 2022-2023 година. Събитието се проведе в препълнената Аула Максима. Приветствени думи към студентите произнесоха Ректорът на УАСГ – проф. Иван Марков, представители на други висши учебни заведения и на браншови организации. Сред гостите бяха и представители на посолствата на Сирийската арабска република и на република Турция. ...

Виж повече →
0

Проведе се осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”

От 15.09 до 17.09 в гр. Хисар се проведе осмата конференция “Безопасна пътна инфраструктура”, организирана от Българската браншова асоциация “Пътна безопасност”.  Ежегодно конференцията събира представители на местната власт, научни организации, проектантски и строителни компании, чиято дейност е пряко свързана с осигуряване на безопасността на пътното движение.Със специализирани доклади участваха представители на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към Факултета ...

Виж повече →
0

Ден на НКЖИ в УАСГ – 27.04.2022

На 27.04.2022 г. в централното фоайе на новата сграда на УАСГ се проведе Ден на държавно предприятие “Национална компания железопътна инфраструктура”. Компанията е един от най-големите работодатели в страната, специализирана в изграждането и поддържането на железопътната инфраструктура и транспортното строителство. Ежегодно е бенефициент на проекти на стойност над един милиард лева.

    Виж повече →

0
Page 1 of 6 12345...»