Стипендии от МОН за специализации на студенти, докторанти и преподаватели в чужбина

Министерството на образованието и науката публикува списък с държави, в които могат да се обучават наши студенти и докторанти, както и да специализират преподаватели през периода 2019 – 2020 г. Дадени са условията за получаване на стипендия и за кандидатстване. Подробности може да намерите Виж повече →

0

Приключи XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура

Приключи XI-та Национална конференция с международно участие по транспортна инфраструктура. Тази година конференцията се проведе в гр. Несебър, в хотелски комплекс “Сол Несебър Палас”. Традиционни организатори на конференцията са УАСГ, катедра “Пътища и транспортни съоръжения” и Институт по транспортно строителство и инфраструктура. В конференцията участваха над 400 делегата от България и чужбина, представители на научни организации, проектантски и ...

Виж повече →
0

Студентски стипендии на фондация “Еврика” за учебната 2018-2019 г.

За шестнадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА” ще определи студенти, които ще получават  именни стипендии в размер на 2 300 лв. годишно  в  десет области:

  1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
  2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
  3. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
  4. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
  5. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
  6. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
  7. Инженерни науки в  областта  на  електрониката,  автома­тиза­цията   и електротехниката на ...
Виж повече →
0

Откриване на новата учебна година в УАСГ и ФТС

Ръководството на УАСГ кани всички студенти, преподаватели и служители на тържествената церемония по официалното откриване на учебната 2018/2019 г. на най-старото Висше техническо училище в Република България, която ще се състои на 10 септември 2018 г. от 11.00 ч. в Аула Максима на Университета!

Тържеството за раздаване на студентските книжки на първокурсниците от Факултета по Транспортно Строителство ще се проведе от 12:00 часа, в зала 220 на УАСГ.

 

Виж повече →
0

Покана за Семинар “Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения” на 12.09.2018 г.

Каним всички заинтересовани преподаватели и студенти за участие в Първи български национален семинар на тема „Мониторинг на строителни и геотехнически съоръжения“, който ще се проведе на 12 септември 2018 г., в София, под егидата на катедра „Геотехника“ към Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и организацията на KRANI.

Петима водещи експерти от Япония, Хърватия, Италия и България ще изнесат лекции на разнообразни инженерни теми в областта на мониторинга на строителни и геотехнически съоръжения.

Семинарът е предназначен за строителни и геотехнически инженери, ...

Виж повече →
0

XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие

В периода от 11 октомври до 13 октомври 2018 г.  ще се проведе XI-та Национална конференция по транспортна инфраструктура с международно участие. Събитието ще бъде в петзвездния хотел “Сол Несебър Палас”, гр. Несебър, с водеща тема:

Управление на финансовия ресурс на транспортната инфраструктура

Традиционно конференцията се организира от Катедра „Пътища и транспортни съоръжения“ към Факултета по транспортно строителство на  Университета по архитектура, строителство и геодезия, под патронажа на ...

Виж повече →
0

Писмо от НКЖИ, относно реализацията на кадрите от специалност “Транспортно строителство”

В Деканата на ФТС се получи писмо от ръководството на Държавно предприятие “Национална компания Железопътна инфраструктура”, в което е отбелязано, че “Полученото високо ниво на теоретична и практическа подготовка, и съвременни технически познания в УАСГ, както и участието им в програмите на компанията, дава на младите специалисти добър старт за професионалната им кариера и са предпочитани кандидати за работа в ДП “НКЖИ”.

Изпълнението на дейността на предприятието е пряко свързано с необходимостта от кадри, завършили специалност “Транспортно строителство”, специализация “Железопътно строителство”. ...

Виж повече →
0

Представяне на катедра “Пътища и транспортни съоръжения”

На 29.03.2018 г. се проведе открит катедрен съвет на катедра “Пътища и транспортни съоръжения” към ФТС. На съвета присъстваха ректорът на УАСГ, заместник ректори, деканското ръководства на ФТС, представители на бизнеса, научните среди и медиите. Проф. д. ик. н. Николай Михайлов представи катедрата, обединяваща катедри “Пътища” и “Транспортни съоръжения”, както и план за нейното развитие в ...

Виж повече →
0
Page 4 of 6 «...23456